Като цяло в края на 2016 година, по оценка на Европейската централна банка в държави извън еврозоната са се намирали 341 милиарда евро в банкноти и монети.

На Великобритания, Швейцария, Източна Европа и Русия се падат 70 на сто от обема на наличното евро, извън страните от валутния съюз. Еврото е дори официално законно платежно средство в държави като Косово и Черна гора. 

Стойността на тези пари в банкноти и монети, намиращи се в посочените региони, представлява 239 милиарда евро, пише френското издание Les Echo, позовавайки се на данни от Европейската централна банка.

В Северна и Южна Америка присъствието на общата европейска валута е незабележимо малко, защото там безпрекословно господства "цар долар".

На близкоизточните и азиатските страни, такива като ОАЕ и Китай, се падат приблизително 30 процента от еврото, намиращо се извън еврозоната. Сумата възлиза на около 102 милиарда евро, като най-разпространените за притежание купюри са с номинал €100, €200 и €500.

По оценки на ЕЦБ, в края на 2008 година обемът на общата валута, намираща се в трети страни , извън еврозоната е бил двойно по-нисък - 170 милиарда евро.