Докато има събиране на данъци от фирмите и хората в света, ще се измислят начини те да не се плащат или да намалят размера на плащанията до минимум. Има инструменти, които помагат законно да се избегне плащане на пари на държавата: това се подпомага от държави, които дават възможност на богати предприемачи, милиардери и други състоятелни личности да съхраняват огромни суми пари в банкови сметки и да плащат минимален данък върху тях. Бизнесмените прехвърлят състоянието си в чуждестранна сметка и плащат по-малко за това, отколкото в собствената си страна, а държавата, което съхранява парите, печели.

Снимка 327401

Източник: iStock

Такива държави са получили често използваното име, особено когато става въпрос за незаконно придобити пари - офшорки. А иначе офшорните зони, наричани в някои контексти и данъчни убежища, най-често съвсем законно предлагат 2 основни услуги на своите клиенти - оптимизиране на данъци и укриване на самоличност. Може да се препише и едно друго предимство, либерален регулаторен режим и улеснени процедури по регистрация на фирма, но тази функция е по-скоро спомагателна за основните две. Офшорните зони могат да бъдат както цели държави (Аруба например), така и отделни юрисдикции, като някои острови в състава на Великобритания. Терминът произлиза по-скоро от факта, че клиентите на тези зони са чуждестранни резиденти и компании, а не толкова от локацията им. Локациите са разнородни, като дори в Европа има немалко държави и юрисдикции със статут на офшорна зона или близка до офшорна зона дестинация - Ирландия, Люксембург, Кипър, Малта, някои кантони в Швейцария.

Икономически развити държави (като Великобритания, САЩ или Швейцария ) и малки държави като Каймановите острови, Панама и други могат да станат офшорки. Услугите на офшорните държави се използват широко и редовно, тъй като много от тях не разкриват информация за финансови транзакции, което не позволява на външни лица да знаят сумата на парите, съхранявани в сметки. Ще ви разкажем за някои по-известни от тях.

Снимка 467870

Източник: iStock

Кайманови острови

Каймановите острови са малка държава, състояща се от 3 острова между Южна и Северна Америка. Преди това островите са били колониална държава на Великобритания, а сега са отвъдморска територия на Великобритания: Каймановите острови не са част от страната, а са подчинени на суверенното кралство.

Основният източник на доходи за Каймановите острови е туризмът, тъй като има невероятна природа и плажове. Офшорните дейности също носят много пари в бюджета на страната - стотици банкови компании, взаимни фондове и застрахователни компании имат юридически адрес на островите. Общият брой на компаниите, регистрирани на островите, надхвърля 115 хиляди, като се увеличава с 10-11 хиляди годишно. А Каймановите острови са обитавани постоянно от едва 61 000 души.

Снимка 322223

Източник: iStock

Швейцария

Когато става въпрос за офшорни сметки на милиардери, Швейцария веднага идва на ум за мнозина. Страната си сътрудничи само с онези държави, които могат да гарантират пълна поверителност на данъчната и финансовата информация. Страните с развиващи се икономики често не могат да си позволят това, поради което не могат да си сътрудничат с швейцарските банки. Също така важно условие за местните банкери е пълната реципрочност при предаването на информация, с която много предприемачи не са съгласни.

Местната офшорна система често се забърква в международни скандали, тъй като клиенти на швейцарски банки често извършват транзакции в заобикаляне на закона. През 2015 г. реномиран информатор съобщи за това, но съдът го осъди за намеса в поверителни дела на банка HSBC и нейните клиенти. Самата банка бе глобена с 40 милиона франка.

Снимка 621363

Източник: iStock

Сингапур

Преди да придобие суверенитет, градът-държава в Азия е бил търговско селище. Когато Сингапур стана независим, неговият премиер Лий Куан Ю каза, че няма да прости кражбата на пари от бюджета на града-държава, но няма да обърне внимание на факта, че желаещите да инвестират в Сингапур ще откраднат тези пари от другаде. Благодарение на това и други решения на министър-председателя на малка държава, Сингапур бързо се сдоби с една от най-мощните икономики на планетата.

През 2019 г. почти 1 трилион долара са били концентрирани в офшорни сметки в Сингапур, според изчисления на Boston Consulting Group.

Снимка 276531

Източник: iStock

САЩ

Държавата с най-силна икономика в света също е офшорна, но такива сметки са достъпни само за чужди граждани - американците не могат да депозират пари в тях и плащат по-малко данъци. Държавите са приели единен стандарт за обмен на данъчна и финансова информация с други държави. САЩ настояват колегите им да получат информация за движението на финансовите потоци, но самите те не желаят да издават тези данни. Чужденците могат да скрият парите си в Съединените щати и да не се притесняват, че страната ще публикува колко пари имат вложителите в сметките си. Сега Съединените щати притежават най-големия дял в офшорния пазар, но надеждна информация за размера на парите в местните сметки не е достъпна за никого.

Снимка 216141

Източник: Wikipedia

Хонгконг

Китайският регион е един от най-бързо развиващите се финансови центрове в света. Хонконг е държава в друга държава, има пазарна икономика и много други елементи на капитализма и има автономия. Комунистическата партия на Китай обаче от няколко години се опитва да засили влиянието си в региона и да подчини правилата си на общия закон на страната.

От 2010 г. до 2017 г. размерът на парите в офшорките на Хонконг се е увеличил с почти 130% - това е най-високият показател за растеж сред всички офшорни държави в света. Някои страни, предоставящи такива услуги, напротив, претърпяха спад в тази област, например Швейцария.

Снимка 257642

Източник: iStock

Неплащането на данъци става все по-трудно

Единствените, които обичат попечителите на милиарди долари в офшорни сметки, са самите държави, където се съхраняват тези пари, защото те получават доходи за тях. Но държавите, от които тези данъци "изтичат", като ги прехвърлят в банки в други страни, са изключително неодобрителни към факта, че милиардер, например, има големи предприятия на тяхна земя и не плаща пари от печалбата за тяхната дейност.

Ето защо през юни 2021 г. страните от Г-7 подписаха споразумение, което излага нови условия за офшорната политика. От международните компании вече ще се изисква да плащат данък в страната, в която бизнесът им работи и прави пари, а не в държавата, в която е регистрирана компанията. Също така данъкът, наложен на транснационалните корпорации, беше определен на единно равнище - 15%. Други 130 държави се присъединиха към решението на Г-7, включително Кайманите.