Доходността на американските облигации - US Treasuries, се срина до минимум от 2016 година. На фона на геополитическото напрежение в Хонконг, Аржентина и търговската война между САЩ и Китай инвеститорите бягат от рисковите инвестиции и изкупуват сигурни активи, каквито наред със златото и някои валути са и държавните ценни книжа на САЩ.

Доходността по десетгодишните US Treasuries падна до 1,65%, а от началото на годината този показател вече се понижи със 100 базисни пункта - това е най-големият спад за осем години. А изплащането на по-малки лихви по дълга безспорно ще облекчи американския бюджет.

Акциите пак тръгнаха надолу

Акциите пак тръгнаха надолу

Доходността по 10-годишните американски облигации падна до най-ниското си ниво от 2016 г. при 1,63 процента

Любопитно е, че сега нивото на рентабилност е приблизително на равнището, на което беше в момента на победата на Тръмп на изборите.

Разликата на доходността между 10-годишните и 2-годишните ценни книжа се сви до 6 стотни от процента, което е минимумът от 2007 години.

С други думи, цената на държавните заеми за 2 години и 10 години за САЩ вече е почти същата. Но плоската крива на доходността обаче е отрицателен сигнал за икономиката и дори може да показва, че настъпва рецесия.

Пазарът оцени гръцкия дълг като по-сигурен от американския

Пазарът оцени гръцкия дълг като по-сигурен от американския

Междувременно доходността по десетгодишните германски облигации вече 80-и ден е в отрицателна територия

Независимо от това, въпреки че тази динамика е следствие от изключително негативни настроения на пазарите и е придружена от спад на цените на акциите, за Съединените щати има значителен плюс: колкото по-ниска е доходността, толкова по-евтин дълг Америка може да получи. Миналата година например ситуацията бе обърната и лихвените плащания по държавния дълг станаха сериозна тежест за бюджета.

Между другото, бюджетният дефицит вече е по-висок, отколкото за цялата минала година. Разходите все още значително изпреварват приходите, сочи документ от Министерството на финансите на САЩ.

Бюджетният дефицит на САЩ обнови през май абсолютния рекорд

Бюджетният дефицит на САЩ обнови през май абсолютния рекорд

Благодарение на огромния скок на държавните разходи

През първите десет месеца на фискалната година дефицитът се увеличи с 27% и възлиза на почти 867 млрд. долара. Според оценките, общата сума за годината ще надхвърли един трилион долара.

Вярно е и заслужава да се отбележи, че митата, наложени от администрацията на САЩ, почти се удвоиха - приходите от тях възлизат на около 57 милиарда долара.

Наистина ли Китай намалява инвестициите си в американски дълг?

Наистина ли Китай намалява инвестициите си в американски дълг?

Кои са държавите, най-големи кредитори на САЩ през април 2019-а