Мнозина икономисти и анализатори са убедени, че Европейската централна банка вече е използвала всички възможни инструменти на паричната политика и единственото, което може да се очаква с Кристин Лагард, е политическият подход за убеждаването на политиците да стартират фискални стимули.

Очевидно обаче, Лагард все още има още един вариант - двойните или различните лихвени ставки. Сега председателят на ЕЦБ се готви да преразгледа целите и политиките на регулатора.

На практика двойствените лихви означават, че ЕЦБ ще се съсредоточи върху различни лихви ставки както по кредити, така и по депозити.

Заеми с различна лихвена ставка

могат да бъдат предоставени за различни сектори на икономиката, например по-евтини за компании, разработващи възобновяеми енергийни източници.

Тази политика ще бъде по-ефективна от количественото облекчаване или от отрицателните лихвени проценти, смятат експерти. Подобна политика може да служи като мощен паричен стимул и би могла да се използва за ускоряване на зеления валутен курс в Европа, пише BondVigilantes.com. Ефектът от двойните лихвени проценти, е много по-разбираем, за разлика от стандартните политики.

Дали ЕЦБ иска да унищожи стимулите за спестяване в еврозоната?

Дали ЕЦБ иска да унищожи стимулите за спестяване в еврозоната?

Банката призовава за политики, които ще влошат следващата криза

Като правило, когато централната банка понижи лихвените проценти, се очаква това да увеличи разходите в икономиката поради три основни ефекта: лихвите падат за домакинствата, цените на активите се покачват, хората се чувстват по-богати и започват да харчат повече.

Това обаче е само на теория

Освен това цената на кредитирането за компаниите намалява, което означава, че те могат да увеличат инвестиционните разходи, но това отново е на теория.

Проблеми възникват, когато лихвените проценти са много ниски или отрицателни. Приходите от лихви, получени от инвеститорите и вложителите, падат, което се отразява на възможността за техните разходи, А печалбата на банките изчезва: те нямат от какво да правят пари. Всичко това води до спад в търсенето, което означава, че няма смисъл да се инвестира в разширяване на производството.

Какво се случва, ако централната банка повиши лихвения процент по депозитите и понижи лихвения процент по кредитите? И инвеститорите, и кредитополучателите имат полза.

Този подход винаги води до повишено търсене

Ясни доказателства могат да бъдат намерени в данни от Китай за края на миналия век. Лихвените проценти по депозити и заеми се определят независимо един от друг. Когато се наложи стимулация, лихвените проценти по заемите могат да бъдат намалени по-значително от лихвите по депозитите.

От известно време ЕЦБ прилага метод за независимо влияние върху лихвените проценти. Целевата програма за рефинансиране - TLTRO - позволява на регулатора да предоставя заеми на търговски банки с отрицателни лихви, при условие че те ще дават заеми на частния сектор. TLTRO изключва и кредитирането на непродуктивни части от икономиката, като ипотека.

Отрицателните лихви започват да притесняват ЕЦБ

Отрицателните лихви започват да притесняват ЕЦБ

Малко повече от месец след оттеглянето на Марио Драги

Всъщност Марио Драги вече реализира двойни ставки. Последната иновация на ексшефа на ЕЦБ беше пускането на "многостепенни резерви". Това позволява на централната банка да определя лихвения процент по депозитите, държани от банките в централната банка, независимо от политиката, определяща лихвите на паричния пазар.

С един фин жест ЕЦБ всъщност намали лихвения процент, при който банките могат да финансират кредитиране на икономиката, и увеличи средната лихва, която банките получават по своите депозити.

Ако Лагард се нуждае от допълнително стимулиране на еврозоната, поради факта, че инфлацията постоянно не достига целта на ЕЦБ от 2%, тя може да увеличи продължителността на TLTRO до 5 или 10 години с рязко отрицателен лихвен процент, например минус 1%.

В същото време ЕЦБ може да увеличи лихвения процент по депозитите.Ефектът може да бъде постигнат и чрез леко промяна на условията за предоставяне на пари по програмата TLTRO, тоест, правейки заемите по-целенасочени.

ЕЦБ легитимира финансовия нихилизъм и бюджетната разюзданост

ЕЦБ легитимира финансовия нихилизъм и бюджетната разюзданост