Текущият обменен курс на рублата (около 60 рубли за долар) е в равновесие, през юли той още ще се засили, но до края на годината ще падне в диапазона от 70-75 рубли за долар. Това прогнозира ръководителят на руската Сбербанк Герман Греф по време на Петербургския икономически форум, цитиран от Прайм.

"Обменният курс, който се оформя днес, е равновесният. По наше виждане, през юли ще се наблюдава ново укрепване на рублата, а до края на годината, ако темпът на възстановяване на вноса е такъв, какъвто си го представяме, тогава обменният курс ще бъде приблизително между 70 и 75 рубли за долар".

Освен това, Греф вижда основания за по-нататъшно намаляване на основния лихвен процент на Централната банка, включително стигане до дефлация. Според финансиста, до края на тази година регулаторът може да намали основната лихва в Русия до 7%.

Само преди седмица Централната банка понижи скокообразно основната лихва до 9,5%.

"Има фактори, които позволяват да прогнозираме по-нататъшно намаляване на лихвите, по-специално наблюдаваната дефлация за 4 поредни седмици. Нашата прогноза е, че до края на тази година основната лихва може да достигне около 7%, което напълно ще отговаря на баланса в икономиката", обяснява Греф.

Руската Централна банка понижи скокообразно основната лихва, изненада  финансистите

Руската Централна банка понижи скокообразно основната лихва, изненада финансистите

Понижението е със 150 базисни пункта, до февруарското ниво