По-високи данъчни облекчения да деца и за деца с увреждания ще бъдат приложени тази година, но еднократно. Това заяви за Money.bg председателят на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС) Бойко Костов.

Снимка 556415

Размерът на еднократното облекчение за деца е в зависимост от броя им, като за едно ненавършило пълнолетие дете е 4500 лв. (сума за получаване до 450 лв.), за две - 9000 (сума за получаване до 900 лв.), а за три и повече - 13 500 лв. (сума за получаване до 1350 лв.). Размерът на данъчното облекчение за деца с увреждания е 9000 лв. (сума за получаване до 900 лв.).

"Важното е дебело да се подчертае, че тези завишени суми на данъчните облекчения се прилагат само и единствено за 2021 г., тъй като нямаме никаква промяна в съответните норми на самия материален данъчен закон", коментира Костов.

Рекорден брой на намалени местни данъци и такси има 2021-а

Рекорден брой на намалени местни данъци и такси има 2021-а

Най-голям брой на увеличения пък има при данъка върху недвижимите имоти

При ползване на данъчното облекчение за деца до 18 години с увреждания, сумата, с която се намаляват годишните данъчни основи за отглеждане на едно дете с увреждане  е в размер на 9000 лв.

"Важно е да споменем още, че няма промяна в правилото, че ако едно данъчно задлъжняло лице (ДЗЛ) има годишна данъчна основа като едноличен търговец (ЕТ) и данъчната основа не е била достатъчно голяма, за да поеме сумата на двете облекчения, то неприспаднатите суми от данъчните облекчения за деца до 18 години и за деца с увреждания се намаляват от данъчната основа като ЕТ", допълни Бойко Костов.

Това се базира на факта, че данъчната ставка за облагане на едноличните търговци е по-висока (15%) от ставката за облагане на останалите доходи на база обща годишна данъчна основа от 10%.

Париж готви данъчни облекчения за бабите и дядовците, които дават пари на внуците

Париж готви данъчни облекчения за бабите и дядовците, които дават пари на внуците

В опит да подпомогне възстановяването на икономиката

Поради тази причина ДЗЛ нямат право на избор от коя данъчна основа да приспадат с цел да не могат по тяхно осмотрение да намаляват данъчната си основа подлежаща за облагане с по-висока данъчна ставка. Изводът е, че втората данъчна основа като ЕТ може да се ползва само за неприспаднатите разлики от първата данъчна основа.

На база на значително завишения размер на данъчните облекчения за 2021 г. в някои предприятия след определяне на годишния размер на данъка е възможно да има дебитно салдо по сметката за отчитане на данъците върху доходите на физически лица, т.е. вместо за внасяне за м.декември 2021 г. да има сума за възстановяване на данък.

В капана на популизма: Защо увеличаването на обхвата на детските надбавки ще доведе до по-малко деца

В капана на популизма: Защо увеличаването на обхвата на детските надбавки ще доведе до по-малко деца

До изборите няма да има спирачки пред издънването на този и следващите бюджети