Общият обем на чуждестранните вложения в американски дългови облигации - US Treasuries, през март се е увеличил с $2,3 милиарда до 6,294 трилиона долара. От тази сума $4,049 трилиона принадлежат на правителства или централни банки, показват актуалните данните на финансовото министерство на САЩ.

Китай продължава да е най-големият държател на американски дългови книжа, като през март е увеличил вложенията си в US Treasuries с $11 милиарда, до 1,19 трилиона долара

Япония, заемаща второто място сред най-големите кредитори на САЩ, е съкратила инвестициите си в американски държавни облигации с $16 милиарда - до 1,04 трилиона долара.

На трето място в този списък през март е Ирландия с US Treasuries за $317,9 милиарда (+$3,9 млрд.). На четвърто място е Бразилия, увеличила вложенията си в американски дългови книжа $13,1 млрд., до $286 милиарда, а на пето - Великобритания ($263,7 млрд., +$13,2 млрд.).

В Топ10 на държателите на US Treasuries влизат още Швейцария, Каймановите острови, Люксембург, Хонконг и Тайван.

Китай отново е най-големият кредитор на САЩ. Кои са другите?

Китай отново е най-големият кредитор на САЩ. Кои са другите?

През юни Пекин е купил, а Япония продала US Treasuries

Русия през март т.г. е увеличила вложенията си американски държавни облигации за първи път от четири месеца, отбелязва finmarket.ru. Инвестициите на Руската федерация в US Treasuries са нараснали за месеца с $2,3 млрд., до $96,1 милиарда. Преди това през февруари те се намалиха с $3,1 млрд., през януари - с $5,3 млрд. и през декември - с $3,5 милиарда.

В списъка на най-големите кредитори на САЩ Москва заема 16-то място.