Включващ 28 държави и с бюджет от 15,8 трилиона евро през 2018 г., Европейският съюз със сигурност е много влиятелен на международната икономическа и политическа сцена. Освен това той финансира политики в широка гама от отрасли - от климатичните промени и здравните си политики до външните отношенията, съдебната система и миграцията.

Разбира се, средствата за бюджета на организацията идва от някъде. Всяка страна членка на ЕС плаща за формирането на общите финанси, макар и да съществуват критики, че не всеки допринася справедливо за това.

Според данни за бюджета от Европейската комисия, ето как изглеждат страните, които допринасят най-много и най-малко за общия бюджет на ЕС през 2018 г. Нетният принос е изчислен като от общите плащания са извадени разходите - като абсолютна стойност:

 1. Германия - 17,213 млрд. евро
 2. Великобритания - 9,770 млрд. евро
 3. Франция - 7,442 млрд. евро
 4. Италия - 6,69 млрд. евро
 5. Холандия - 4,877 млрд. евро

И на глава от населението:

 1. Холандия - 284 евро на човек
 2. Дания - 254 евро на човек
 3. Германия - 208 евро на човек
 4. Швеция - 196 евро на човек
 5. Австрия - 174 евро на човек

Най-големите бенефициенти от единния бюджет на Европейския съюз като абсолютни постъпления са:

 1. Румъния - -3 млрд. евро
 2. Португалия - -3,136 млрд. евро
 3. Гърция - -3,202 млрд. евро
 4. Унгария - -5,029 млрд. евро
 5. Полша - -11,632 млрд. евро

На глава от населението най-много от финансите на ЕС са облагодетелствани:

 1. Естония - -391 евро на човек
 2. Латвия - -483 евро на човек
 3. Унгария - -514 евро на човек
 4. Литва - -578 евро на човек
 5. Люксембург - -2710 евро на човек

Ето как изглежда и пълното подреждане на страните от Европейския съюз в зависимост на това дали нетно допринасят или са облагодетелствани от общия бюджет (минус означава, че страната е нетен бенефициент):

Номер Държава Абсолютен принос (в млн. евро) Държава Принос на глава от населението (евро на човек)
1 Германия 17 213 Холандия 284
2 Великобритания 9 77 Дания 254
3 Франция 7 442 Германия 208
4 Италия 6 69 Швеция 196
5 Холандия 4 877 Австрия 174
6 Швеция 1 983 Великобритания 147
7 Австрия 1 543 Финландия 123
8 Дания 1 468 Ирландия 112
9 Финландия 679 Франция 111
10 Ирландия 542 Италия 111
11 Малта -41 Испания -9
12 Кипър -61 Кипър -70
13 Испания -42 Малта -85
14 Словения -471 Хърватия -154
15 Естония -516 Румъния -155
16 Хърватия -633 Чехия -201
17 Латвия -930 България -225
18 България -1 585 Белгия -227
19 Словакия -1 600 Словения -228
20 Литва -1 624 Словакия -294
21 Люксембург -1 631 Гърция -298
22 Чехия -2 136 Португалия -305
23 Белгия -2 590 Полша -306
24 Румъния -3 Естония -391
25 Португалия -3,136 Латвия -483
26 Гърция -3,202 Унгария -514
27 Унгария -5,029 Литва -578
28 Полша -11,632 Люксембург -2710