Ако се питате колко средно плащаме за откриване и поддръжка на разплащателна сметка, както и за теглене от банкомати, Българската народна банка (БНБ) има отговор на този въпрос. Днес от финансовата институция публикуваха доклада си за средния размер на таксите, начислявани от банките по тези услуги.

Резултатите показват, че отриването на разплащателна сметка за физически лица струва 1,92 лева, ако към нея бъде издадена и дебитна карта, а самата услуга бъде извършена в офис на съответната банка.

Обслужването на месец на сметката излиза средно между 2,01 и 1,51 лева в зависимост от това дали към нея има и дебитна карта.

Снимка 257900

Източник: БНБ

Все още голяма разлика има в таксите за теглене на пари от банкомат на обслужващата финансова институция и на друга банка. В първия случай средната цена на услугата е 0,22 лева, а във втория - 0,89 лева.

Висока остава и таксата за теглене от банкомати, обслужвани от друг кредитор в границите на Европейския съюз (ЕС). Тази услуга излиза средно над 5 лева, като значително по-добър вариант за потребителите остава по възможност да плащат с дебитна карта директно чрез ПОС терминал.

Таксата за това в ЕС е дори по-ниска от тази в България - 0,02 лева. У нас тя е между 0,05 и 0,06 лева.

Снимка 257901

Източник: БНБ

От БНБ издават своя доклад в съответствие с определянето на т.нар. "приемливи такси" по платежни сметки за основни банкови операции. Въпросните приемливи такси, които трябва да бъдат въведени до 1 февруари 2017 година, е необходимо да бъдат по-ниски от средния размер на тарифите за платежните услуги, изчислени за предходната година.  

Публикуваните данни са изчислени на база на подадена от всички търговски банки в страната информация за размера на таксите към 31 август 2016 година.

Снимка 257902

Източник: БНБ

Снимка 257903

Източник: БНБ