Българският производител на радиатори "КОРАДО-България" изпраща рекордна 2017 година. Дружеството отчита в предварителния си финансов отчет печалба от 5,311 милиона лева и продажби в размер на 42,630 милиона лева, като така миналата година заема първо място по финансови резултати на годишна база в историята му, съобщиха оттам.

Ръстът на печалбата преди данъчно облагане е 63%, спрямо 2016 г., а увеличението на продажбите е 30%. Продадените радиатори са с 14%.

"КОРАДО-България" бе приета в премиум сегмента на борсата

"КОРАДО-България" бе приета в премиум сегмента на борсата

Компанията е отговорила на строгите изисквания на БФБ

По този повод от КОРАДО Груп, мажоритарен собственик на "КОРАДО-България", заявиха, че са много доволни от представянето на българското предприятие. За пореден път то потвърди своята дългосрочна жизнеспособност и все по-голямо значение за групата, заяви главният изпълнителен директор на чешката компания майка Войтех Чамек.

Той обърна внимание и на факта, че отличните резултати на "КОРАДО-България" са постигнати въпреки покачващите се през последните години цени на стоманата. За сравнение този фактор се е отразил по-сериозно на групата като цяло и тя е завършила 2017 г. с резултати, които са по-ниски от тези през 2016 година.

Чамек припомни също, че през изминалата година "КОРАДО-България" бе една от най-силно представящите се компании на Българската фондова борса. Осъществени бяха важни стъпки като влизането в премиум сегмента на борсата и сключването на договор за маркет мейкърство с "Елана Трейдинг". За последните 3 години цените на акциите на българското дружество нарастнаха 4.2 пъти. На 29 януари т.г. те се търгуваха за 7.70 лева за ценна книга.

През тази година българското дружество ще отбележи 50 години от създаването си и 20 години от дейността си като част от чешката КОРАДО Груп.

Какво се крие зад успешните резултати на КОРАДО-България?

Какво се крие зад успешните резултати на КОРАДО-България?

Компанията планира разширяване на дейността си у нас