Със 17,5% нараства размерът на кредитите у нас и достига до 40.071 млрд. лева. С 11,5 на сто е ръстът на депозитите на домакинствата, като във финансово изражение те са в размер 81.560 млрд. лева, съобщава БНБ с уточнението, че отчетните данни са към края на март, пресметнати на годишна база.

Кредитите на сектор Нефинансови предприятия в края на първото тримесечие на тази година са 154 хил. броя, като нарастват на годишна база с 1%. Размерът на тези кредити е 45.610 млрд. лева, като се отчита нарастване с 8.4% на годишна база. Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите на сектор Нефинансови предприятия нараства с 2.8%, а размерът им - с 2%.

Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на кредитите за сектора са:

  • Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (28,7 процента)
  • Преработваща промишленост (20,6 процента)
  • Операции с недвижими имоти (10,5 процента)

Към края на месец март в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 75,2 процента.

Надуват ли жилищните кредити ръста на депозитите?

Надуват ли жилищните кредити ръста на депозитите?

Българите годишно увеличават спестяванията си в банките с над 8.6 млрд. лева

Кредитите на финансовите предприятия в края на първото тримесечие на годината са 1022 броя, като нарастват на годишна база с 5,1 процента. Размерът на тези кредити е 7,708 млрд. лева, като се отчита нарастване с 19,9 процента на годишна база. Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите на сектора нараства с 0,9 процента, а размерът им - с 1,8 процента. Към края на март в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 99 процента.

Снимка 526637

Общо броят на кредитите за нефинансови, финансови предприятия, домакинства и НТООД към края на първото тримесечие на годината намалява незначително на годишна база, а общият им размер нараства с 13,1 процента, показва статистиката. За този период броят на депозитите за трите сектора нараства на годишна база с 1,2 процента, а общият им размер - с 8,3 процента.

Депозити на нефинансовите предприятия в края на март - 625 000 броя

Тук се отчита ръст от 2 процента спрямо края на същия месец на 2023 г. В края на първото тримесечие на тази година размерът им е 43,326 млрд. лева, като на годишна база той нараства с 5 процента. Спрямо края на декември 2023 г. броят им се повишава с 0,1 процента, а размерът им намалява с 1,1 процента.

Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на депозитите за сектора са търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (24,4 процента), преработваща промишленост (14,5 процента) и производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива (10,8 процента). Към края на март в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 59 процента.

Депозитите на финансовите предприятия в края на март са 7,542 хил. броя, като се отчита ръст от 4,4 процента спрямо края на същия месец на 2023 г. В края на първото тримесечие на 2024 г. размерът им е 3,868 млрд. лева, като на годишна база той спада с 12,3 процента. Спрямо края на декември миналата година броят им се повишава с 0,4 процента, а размерът им - с 3,8 процента. Към края на март в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 88,1 процента.

В края на първото тримесечие на 2024 г. броят на депозитите на домакинствата и НТООД е 8,906 млн., като нараства на годишна база с 1,1 процента. Размерът им в края на март нараства на годишна база с 11,5 процента и достига 81,560 млрд. лева. В края на март спрямо края на предходното тримесечие броят на тези депозити намалява с 0,1 процента, а размерът им се повишава с 2 процента. Към края на март в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 50 000 до 100 000 лв. с дял от 18,6 на сто.

Лошите кредити растат

Лошите кредити растат

За втори пореден месец БНБ обяви по-нисък основен лихвен процент