Повече от две години банковата ни система е поле на един невиждан от доста време феномен. И той е свързан със жилищното кредитиране. Свидетели сме на устойчив - продължителен и сериозен (двуцифрен), годишен ръст на заемите за граждани, обезпечени с имоти, при рекордно ниски за Европейският съюз цени на тези заеми.

За една година те са се повишили с повече от 4 млрд. лева, или с 21.1%, от 19.07млрд. лева в края на март 2023-а до близо 23.1 млрд. лева в края на първото тримесечие на 2024-а.

Депозити, имоти или злато -  в какво да вложите спестяванията си?

Депозити, имоти или злато - в какво да вложите спестяванията си?

Стойне Василев, независим финансов консултант, с ценни съвети в подкаста "Силата на инвестициите"

Източникът на този феномен е ясен. И той е много сериозният ръст на депозитите на населението. Българите, които уж са най-бедните граждани на ЕС, годишно увеличават спестяванията си в банките с 11.38%, или с над 8.6 млрд. лева - от 75.72 млрд. лева в края на март 2023-а до 84.34 млрд. лева в края на първото тримесечие на тази година.

И това повишение е въпреки почти нулевата доходност по тези спестявания. За дванадесет месеца средната годишна лихва по левовите депозити за населението се е повишила 0.4% през март 2023-а, до 0.72% през март 2024-а.

Снимка 653419

Източник: iStock Images

Защо акцентираме именно на лихвата по левовите депозити, а не върху тази по депозитите в евро? Ами защото именно цената на левовите депозити на населението по закон е определяща за лихвите по кредитите за домакинствата, в това число и за жилищните.

Та при посоченото над два пъти в номинално изражение по-голямо увеличаване на депозитите, този годишен ръст от над 4 млрд. лева на жилищните кредити, изглежда напълно нормален.

Но ако се замислим върху механизма за трансфер на парите, който работи при отпускането на жилищни заеми, можем да стигнем до извода, че самият ръст в жилищното кредитиране помпа увеличението на депозитите на населението. Или поне една значителна част от него.

Практика е когато сделката е между две физически лица и купувача плаща за придобивания имот с банков заем, продавача да не получава парите на ръка, а те да му бъдат превеждани от кредитиращата банка по сметката му в същата или в друга банка. Така една сума, която се появява като кредит бързо се отразява банковата система и като депозит. Този механизъм дава основание до смятаме, че ръста в ипотечното кредитира се явява и катализатор на ръста на депозитите на населението.

Разбира се той нито е единственият, и се надяваме, че не е най-силният източник на увеличението на депозитите на гражданите. Този въпрос би трябвало да бъде анализиран внимателно, защото перпетум мобиле не съществува във финансите. И обикновено подобни парични движения водят до надуването на балони, чието спукване е много болезнено.

Само ще припомним, че заради обвързаността на цената на кредитите за граждани с цената на депозитите на населението, едно свиване на ръста на депозитите, може да предизвика тенденция за увеличаване на лихвите по тях.

А тя от своя страна би довела автоматично до повишаване на цената на жилищните кредити - както на вече предоставените, така на тези, които ще се договарят тепърва. Подобно развитие на събитията на свой ред крие риск от влошаване на възможностите на длъжниците да обслужват своите заеми със всички произтичащи от това последствия.

Поради всички тези всички тези обстоятелства е добре да има ясен експертен отговор на въпроса надуват ли жилищните кредити ръста на депозитите на гражданите и доколко това крие рискове?

Експлозивен растеж на ипотечните кредити

Експлозивен растеж на ипотечните кредити

Икономисти алармират за притеснителни тенденции