През януари 2024 г. са отпуснати нови ипотечни кредити за 635.4 милиона лева. От тях 205 млн. лв. са рефинансиране, т.е. нетно новите ипотечни кредити са 430 млн. лева. Припомняме, че миналия януари нетно новите ипотечни кредити бяха 312 млн. лв., като увеличението на годишна база е 38.2 на сто.

"Експлозивен растеж на ипотечните кредити. Това няма никаква връзка с реалната икономика и с нормалното развитие на жилищния и строителни пазар.

С две думи, балонът на жилищния пазар се надува - и то се надува съвсем изкуствено. Забележете, че нищо подобно не става с кредитите за бизнеса. Там банките действат по точно обратния начин, затягат достъпа и ограничават растежа на кредитите. А с по-малко кредити за бизнеса съответно няма производствени инвестиции и се ограничава потенциалът за растеж на икономиката", пише в коментар икономистът Георги Ангелов.

Банковите такси продължават да растат, една обаче направо "възкръсва"

Банковите такси продължават да растат, една обаче направо "възкръсва"

Такса, която няма как да избегнем се повишава с над 30% за година

На подобно мнение е и икономистът Лъчезар Богданов, според когото "това няма да свърши добре - нито за банките, нито за част от кувачите с кредит, а и в цялата верига на свързани с имотите и строителството дейности и услуги":

Лихвите по жилищните кредити остават ниски

През януари 2024 г. средният лихвен процент при жилищните кредити в левове, се понижава с 0.02 пр. п. до 2.57%, а ГПР по тези кредити - с 0.01 пр. п. до 2.85 на сто. 

През изминалата година лихвите по ипотечните кредити "замръзнаха" на нива от около 2.6 на сто. През декември средният лихвен процент остана на нивото от предишния месец - 2.58%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити дори се понижи - с 0.06 пр. п. до 2.86 процента.

Aко погледнем още месец назад ще видим, че при жилищните кредити в левове средният лихвен процент спада за месец с 0,02 пр. п. до 2,59%, а ГПР по тези кредити - с 0,05 пр. п. до 2,86 на сто. В началото на годината лихвите по жилищните заеми са били на сходно ниво - през януари 2023 г. средната лихва по ипотечните кредити, отпускани от банките в България е възлизала на 2.61%, а ГПР по тези кредити - на 2.82 на сто.

БНБ обясни защо цените на жилищата продължават да растат

БНБ обясни защо цените на жилищата продължават да растат

В един български град имотите са поскъпнали най-драстично

На този фон през януари обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава с 13.8% (61.3 млн. лв.) до 383.9 млн. лв., а по кредитите над 1 млн. евро - с 47.7% (381.3 млн. лв.) до 417.7 млн. лева.

При обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране на бизнеса в левове се наблюдава намаление с 40.4% (242.5 млн. лв.) до 357.9 млн. лева. Обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, нараства "скромно" - с 16.8% (11.6 млн. лв.) до 80.6 млн. лв., докато по тези над 1 млн. евро спада с 14.9% (142.7 млн. лв.) до 816 млн. лева. При обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в евро БНБ отчита увеличение с 3.8% (24.9 млн. лв.) до 673.5 млн. лева.