• Банките в страната продължават да повишават повечето от таксите, които начисляват на клиентите си.
  • Онлайн услугите поскъпват незначително и остават по-евтината алтернатива на посещението в банковия клон.
  • Една услуга от безплатна става отново платена и това е закриването на разплащателна сметка.

Една от таксите, които практически е трудно да избегнем, макар че плащаме еднократно е за откриване на разплащателна сметка в офис на банката. За година тази такса поскъпва с 31.13% и струва средно 4.17 лева. По-ниска е цената при откриване на разплащателна сметка в офис на банката с издаване на дебитна карта към сметката - средно 3.10 лв., за сравнение през 2022 година тази такса беше с 44.19% по-ниска 2.15 лева. Тези изчисления можем да направим на база публикувания от Българската народна банка (БНБ) списък със средините размери на таксите за услугите по разплащателните сметки на потребителите. Важно е да отбележим, че тук става въпрос за таксите по разплащателни сметки на потребители, изчислени на база информация към 31 декември 2023 г., подадена от 17 банки и клонове на банки.

Услуга Средни такси през 2023 г. Средни такси през 2022 г.
Откриване на разплащателна сметка в офис на банката 4.17 лв. 3.18 лв.
Откриване на разплащателна сметка в офис на банката с дебитна карта към сметката 3.10 лв. 2.15 лв.

Самото месечно обслужване на банковата сметка струва средно 4.00 лв. месечно, ако нямате банкова карта или 2.77 лв. месечно, ако имате пластика. Предишната година месечните такси бяха съответно: 3.73 лв. и 2.37 лева.

Услуга Средни такси през 2023 г. Средни такси през 2022 г.
Обслужване на разплащателна сметка в офис на банката 4.00 лв./мес. 3.73 лв./мес.
Обслужване на разплащателна сметка в офис на банката с дебитна карта към сметката 2.77 лв./мес. 2.37 лв./мес.

Ако през 2021 година банките ни начисляваха по средно 2.58 лв. за закриване на разплащателна сметка в офис, открита до 6 месеца от датата на закриване, а през 2022 г. тази услуга вече стана безплатна. През 2023 г. обаче таксата се завръща и е в размер на 4.13 лева.

Внасянето на средства по разплащателна сметка вече излиза по-скъпо и то за по-ниски суми, видно е още от статистиката. Ако през 2022 г. банките ни начисляваха средно по 1.20 лв. за внасяне на суми до 3064 лв., то през 2023 г. таксата се повишава на 1.87 лв. и то за суми до 3091 лева.

Тъй като банките прилагат различен подход за определяне на размера на таксите БНБ изчислява среден размер на таксите за всеки от използваните подходи въз основа на информацията, подадена от банките, използващи съответния подход.

Така, например в зависимост от използвания подход за изчисление на такса тегленето на до 1000 лева в брой от разплащателна сметка в офис на банката вече струва средно не 3.55 лв., а 4.10 лв., при банките, избрали фиксирана ставка. При банките, които налагат такса - процент спрямо сумата има увеличение на средната ставка е от 0.58% от сумата и минимум на таксата от 6.50 лв. на 0.66% от сумата, а минималната такса - е средно 6.86 лева.

С малки изключения банковите такси се повишават, но една услуга стана безплатна

С малки изключения банковите такси се повишават, но една услуга стана безплатна

Онлайн услугите поскъпват незначително и остават по-евтината алтернатива на посещението в банковия клон

Тегленето с дебитна карта на АТМ, обслужвано от банката се повишава от 0.29 лв. на 0.39 лв., а при някои банки до минимум 0.30 лв. или 0.14% от сумата.

По-скъпият вариант за теглене на пари - на банкомат на друга банка, струва средно 1.19 лв. или 0.19% от сумата, като минимумът при този вид таксуване е средно 1.41 лева. Година по-рано в общия случай тази такса струваше средно 1.10 лева.

Теглене на пари в брой от разплащателна сметка Средни такси през 2023 г. Средни такси през 2022 г.
На каса в офис на банката до 1 000 лв. * 4.10 лв. 0.66% от сумата, 3.55 лв. 0.58% от сумата,
мин. 6.86 лв. мин. 6.50 лв.
С дебитна карта на АТМ, обслужвано от банката * 0.39 лв. 0.14% от сумата, 0.29 лв. 0.13% от сумата,
мин. 0.30 лв. мин. 0.30 лв.
С дебитна карта на АТМ, обслужвано от друга банка * 1.19 лв. 0.19% от сумата, 1.10 лв. 0.18% от сумата,
мин. 1.41 лв. мин. 1.39 лв.

През 2023 г. плащането по директен дебит към сметка при същата банка струва 3.16 лв., а към сметка в друга банка - средно 5.39 лева.

Услуга Средни такси през 2023 г. Средни такси през 2022 г
Плащане по директен дебит към сметка при същата банка 3.16 лв. 2.48 лв.
Плащане по директен дебит към сметка при друга банка 5.39 лв. 4.65 лв.

БНБ отчита поскъпване и при почти всички видове кредитен превод. Като най-забележимо е увеличението при варианта - на хартиен носител към платежна сметка при същата банка - с 27.87 % до средно 3.90 лева. За сравнение същата услуга, но извършена онлайн струва средно 0.46 лева, като годишно поскъпване тук няма.

Банковата печалба расте с 66% от ниските лихви, а не от високите такси

Банковата печалба расте с 66% от ниските лихви, а не от високите такси

Няма съмнение, че въпросните такси и комисионни са високи

Кредитният превод на хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка също поскъпва значително - с 15.51% и достига средно 5.66 лева. И в този случай по-евтин вариант остава онлайн услугата - средно 1.15 лв., което е само с 0.12 лева по-скъпо спрямо година по-рано.

Кредитен превод Средни такси през 2023 г. Средни такси през 2022 г
На хартиен носител към платежна сметка при същата банка 3.90 лв. 3.05 лв.
Чрез онлайн банкиране към платежна сметка при същата банка 0.46 лв. 0.46 лв.
На хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка 5.66 лв. 4.90 лв.
Чрез онлайн банкиране през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка 1.15 лв. 1.03 лв.
На хартиен носител към платежна сметка на бюджета при същата банка 3.94 лв. 3.09 лв.
Чрез онлайн банкиране към платежна сметка на бюджета при същата банка 0.50 лв. 0.50 лв.
На хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка на бюджета при друга банка 5.18 лв. 4.75 лв.
Чрез онлайн банкиране през БИСЕРА към платежна сметка на бюджета при друга банка 1.08 лв. 1.04 лв.

Сходна е ситуацията при таксите и за периодичен превод. Изпълнението на периодичен превод към платежна сметка при същата банка, заявен на хартиен носител през 2022 г. струва средно 2 лв., година по-рано тази услуга струваше 1.68 лева. Същият вид превод, извършен онлайн поевтинява с 0.04 лв. за година, като струва значително по-евтино - 0.61 лева.

Периодичен превод Средни такси през 2023 г. Средни такси през 2022 г
Изпълнение на периодичен превод към платежна сметка при същата банка, заявен на хартиен носител 2 лв. 1.68 лв.
Изпълнение на периодичен превод към платежна сметка при същата банка, заявен чрез онлайн банкиране 0.61 лв. 0.65 лв.
Изпълнение на периодичен превод през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка, заявен на хартиен носител 3.32 лв. 3.17 лв.
Изпълнение на периодичен превод през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка, заявен чрез онлайн банкиране 1.15 лв. 1.06 лв.

* Въз основа на подадената от банките информация се установява, че за услугите "Внасяне на средства по разплащателна сметка в офис на банката", "Теглене на пари в брой от разплащателна сметка на каса в офис на банката до 1 000 лв.", "Теглене на пари в брой от разплащателна сметка с дебитна карта на АТМ, обслужвано от банката" и "Теглене на пари в брой от разплащателна сметка с дебитна карта на АТМ, обслужвано от друга банка" банките прилагат различен подход за определяне на размера на таксите. БНБ изчислява среден размер на таксите за всеки от използваните подходи въз основа на информацията, подадена от банките, използващи съответния подход.