• Банките в страната продължават да повишават повечето от таксите, които начисляват на клиентите си.
  • Онлайн услугите поскъпват незначително и остават по-евтината алтернатива на посещението в банковия клон.
  • Една услуга става безплатна - това е закриването на разплащателна сметка.

Една от таксите, които практически е трудно да избегнем, макар че плащаме еднократно е за откриване на разплащателна сметка в офис на банката. За година тази такса поскъпва с 26.19% и струва средно 3.18 лева. По-ниска е цената при откриване на разплащателна сметка в офис на банката с издаване на дебитна карта към сметката - средно 2.15 лв., за сравнение през 2021 година тази такса беше с 36.94% по-малка (1.57 лв.). Тези изчисления можем да направим на база публикувания от Българската народна банка (БНБ) списък със средените размери на таксите за услугите по разплащателните сметки на потребителите. Важно е да отбележим, че тук става въпрос за таксите по разплащателни сметки на потребители, изчислени на база информация към 31 декември 2022 г., подадена от 18 банки и клонове на банки.

Услуга Средни такси през 2021 г. Средни такси през 2022 г.
Откриване на разплащателна сметка в офис на банката 2.52 лв. 3.18 лв.
Откриване на разплащателна сметка в офис на банката с дебитна карта към сметката 1.57 лв. 2.15 лв.

Самото месечно обслужване на банковата сметка струва средно 3.73 лв. месечно, ако нямате банкова карта или 2.37 лв. месечно, ако имате пластика. Предишната година месечните такси бяха съответно: 3.37 лв. и 2.45 лева.

Услуга Средни такси през 2021 г. Средни такси през 2022 г.
Обслужване на разплащателна сметка в офис на банката 3.37 лв./мес. 3.73 лв./мес.
Обслужване на разплащателна сметка в офис на банката с дебитна карта към сметката 2.45 лв./мес. 2.37 лв./мес.

Ако през 2021 година банките ни начисляваха по средно 2.58 лв. за закриване на разплащателна сметка в офис, открита до 6 месеца от датата на закриване, то през 2022 г. тази услуга вече стана безплатна

Внасянето на средства по разплащателна сметка вече излиза по-скъпо и то за по-ниски суми, видно е още от статистиката. Ако през 2021 г. банките ни начисляваха средно по 0.87 лв. за суми до 3111 лв., то през 2022 г. таксата е средно 1.20 лв. - за внасяне на суми до 3064 лева.

Тъй като банките прилагат различен подход за определяне на размера на таксите БНБ изчислява среден размер на таксите за всеки от използваните подходи въз основа на информацията, подадена от банките, използващи съответния подход.

Тези банки начисляват най-ниски такси за теглене на пари от банкомат с дебитна карта

Тези банки начисляват най-ниски такси за теглене на пари от банкомат с дебитна карта

Класация на информационния портал "Моите пари"

Така, например в зависимост от използвания подход за изчисление на такса тегленето на до 1000 лева в брой от разплащателна сметка в офис на банката струва средно 3.55 лв., при банките, избрали фиксирана ставка за сравнение преди година тази такса беше средно 3.69 лева. При банките, които налагат такса - процент спрямо сумата има увеличение на средната ставка - до 0.58% от сумата и минимум на таксата от 6.50 лева. За сравнение миналата година процентът беше средно 0.48% от сумата, а минималната такса - средно 4.38 лева.

Тегленето с дебитна карта на АТМ, обслужвано от банката се повишава от 0.26 лв. на 0.29 лв., а при някои банки до минимум 0.30 лв. или  0.13% от сумата. По-скъпият вариант за теглене на пари - на банкомат на друга банка, струва средно 1.10 лв. или 0.18% от сумата, като минимумът при този вид таксуване е средно 1.39 лева. Година по-рано в общия случай тази такса струваше средно 1.14 лева.

Теглене на пари в брой от разплащателна сметка

Средни такси през 2021 г. Средни такси през 2022 г.
На каса в офис на банката до 1 000 лв. * 3.69 лв. 0.48% от сумата, 3.55 лв. 0.58% от сумата,
мин. 4.38 лв. мин. 6.50 лв.
С дебитна карта на АТМ, обслужвано от банката * 0.26 лв. 0.29 лв. 0.13% от сумата,
мин. 0.30 лв.
С дебитна карта на АТМ, обслужвано от друга банка * 1.14 лв. 1.10 лв. 0.18% от сумата,
мин. 1.39 лв.

През 2022 г. плащането по директен дебит към сметка при същата банка поскъпва с 19.23% до 2.48 лв., а към сметка в друга банка - с  18.62% до 4.65 лева. 

Услуга Средни такси през 2021 г. Средни такси през 2022 г
Плащане по директен дебит към сметка при същата банка 2.08 лв. 2.48 лв.
Плащане по директен дебит към сметка при друга банка 3.92 лв. 4.65 лв.

БНБ отчита поскъпване и при всички видове кредитен превод. Като най-забележимо е увеличението при варианта - на хартиен носител към платежна сметка при същата банка - с 30.34% до средно 3.05 лева. За сравнение същата услуга, но извършена онлайн струва средно 0.46 лева, като годишното поскъпване тук е с 0.01 лева.

Кредитният превод на хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка също поскъпва значително - с 19.22% и достига средно 4.90 лева. И в този случай по-евтин вариант остава онлайн услугата - средно 1.03 лв., което е само с 0.02 лева по-скъпо спрямо година по-рано.

Кредитен превод Средни такси през 2021 г. Средни такси през 2022 г
На хартиен носител към платежна сметка при същата банка 2.34 лв. 3.05 лв.
Чрез онлайн банкиране към платежна сметка при същата банка 0.45 лв. 0.46 лв.
На хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка 4.11 лв. 4.90 лв.
Чрез онлайн банкиране през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка 1.01 лв. 1.03 лв.
На хартиен носител към платежна сметка на бюджета при същата банка 2.38 лв. 3.09 лв.
Чрез онлайн банкиране към платежна сметка на бюджета при същата банка 0.48 лв. 0.50 лв.
На хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка на бюджета при друга банка 3.98 лв. 4.75 лв.
Чрез онлайн банкиране през БИСЕРА към платежна сметка на бюджета при друга банка 1.02 лв. 1.04 лв.

Сходна е ситуацията при таксите и за периодичен превод. Изпълнението на периодичен превод към платежна сметка при същата банка, заявен на хартиен носител през 2022 г. струва средно 1.68 лв., година по-рано тази услуга струваше 1.50 лева. Същият вид превод, извършен онлайн поскъпва с  6.56% за година, но струва значително по-евтино - 0.65 лева.

Периодичен превод Средни такси през 2021 г. Средни такси през 2022 г
Изпълнение на периодичен превод към платежна сметка при същата банка, заявен на хартиен носител 1.50 лв. 1.68 лв.
Изпълнение на периодичен превод към платежна сметка при същата банка, заявен чрез онлайн банкиране 0.61 лв. 0.65 лв.
Изпълнение на периодичен превод през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка, заявен на хартиен носител 2.67 лв. 3.17 лв.
Изпълнение на периодичен превод през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка, заявен чрез онлайн банкиране 1.03 лв. 1.06 лв.

* Въз основа на подадената от банките информация се установява, че за услугите "Внасяне на средства по разплащателна сметка в офис на банката", "Теглене на пари в брой от разплащателна сметка на каса в офис на банката до 1 000 лв.", "Теглене на пари в брой от разплащателна сметка с дебитна карта на АТМ, обслужвано от банката" и "Теглене на пари в брой от разплащателна сметка с дебитна карта на АТМ, обслужвано от друга банка" банките прилагат различен подход за определяне на размера на таксите. БНБ изчислява среден размер на таксите за всеки от използваните подходи въз основа на информацията, подадена от банките, използващи съответния подход.