С над 10% е скочил размерът на брутните необслужвани кредити и аванси в края на първото тримесечие на 2024 г. в сравнение с декември миналата година, показват данните на БНБ.

Общо 4,27 млрд. лева от общата сума на брутните кредити и аванси са проблемни - при 3,85 млрд. лева и 3,63% в края на Q4.

Експлозивен растеж на ипотечните кредити

Експлозивен растеж на ипотечните кредити

Икономисти алармират за притеснителни тенденции

Ако погледнем нетната стойност (след приспадане на обезценката), то говорим за 2,25 млрд. лева, което са 2,03% от общата нетна стойност на кредитите и авансите. За сравнение, в края на 2023 г. необслужвани са били 1,95 млрд. или 1,89% от кредитите и авансите по нетна стойност.

Експанзията на заемите продължава с пълна сила, става ясно от статистиката на БНБ. Брутният кредитен портфейл на банковата система през тримесечието се увеличава с 2,8% (или 2,7 млрд. лева) до цели 100,1 млрд. лева.

Началото на годината е белязано от 4,5% ръст на кредитите на домакинствата (т.е. 1,8 млрд. лева повече изтеглени от тях заеми), но също и 1,9% при нефинансовите предприятия (930 млн. лева), както и 2,4% при другите финансови предприятия (201 млн. лева). С 19,2% намаляват кредитите в сектор "Държавно управление" - отново с 201 млн. лева.

Сравнение: Как банките в България определят лихвите по ипотечните кредити?

Сравнение: Как банките в България определят лихвите по ипотечните кредити?

У нас лихвените проценти са плаващи, ето какво означава това

Депозитите на нефинансовите предприятия намаляват, докато тези на домакинствата, кредитните институции, другите финансови предприятия и сектор "Държавно управление" растат. Общо 150 млрд. лева се държат в банките към края на първото тримесечие на 2024 г.

Печалбата на банковата система към 31 март 2024 г. е 818 млн. лв. - ръст от 4,3% в сравнение със същия период на 2023 г. Нетният лихвен доход е 1,4 млрд. лева, а нетният доход от такси и комисионни - 373 млн. лева.

ОЛП върви надолу

Българската народна банка обяви основен лихвен процент в размер на 3,78%. Това е второ поредно понижение и е най-ниското ниво на ОЛП от октомври миналата година насам.

Неговият размер е обвързан с лихвените проценти по сделките за предоставяне на необезпечени депозити овърнайт в български левове на междубанковия пазар у нас. Повечето български банки го използват само за размера на законната лихва за забавени плащания по кредитите, т.е. не засяга коректните платци.