Министерството на финансите изпрати днес официално към Европейската комисия първото искане за плащане по Плана за възстановяване и устойчивост на стойност близо 1,37 милиарда евро, съобщиха от финансовото ведомство.

Искането е изпратено в сроковете, определени в оперативните договорености между Република България и ЕК, уточняват от министерството. Като се имат предвид процедурите в ЕК, плащането може да бъде извършено най-рано след месец.

Искането за плащане включва 22 етапа и цели, свързани с изпълнението на 18 реформи и инвестиции от Плана. Само за един етап се докладва частично изпълнение, който се очаква също да бъде изпълнен в рамките на сроковете за преглед и одобрение от ЕК, съгласно член 24 от Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 г., за създаване на Механизма за възстановяване и устойчивост. В съобщението на министерството не се посочва за кой етап става въпрос, но като се имат предвид предишни анонси, може да се предположи, че става въпрос за проект с повишена сложност, свързан с МВР.

"Това е важна крачка за изпълнението на Плана. Надявам се общите усилия на българските институции да доведат до успешната му реализация, за да може тези средства да подпомогнат икономиката ни и цялото общество да види резултатите от тях", коментира министърът на финансите Росица Велкова.

Дори и аванса по Плана за възстановяване трябва да си го изработим

Дори и аванса по Плана за възстановяване трябва да си го изработим

Решението на ЕК не е окончателния акт, от който зависи дали и кога ще получим въпросния аванс