Международният валутен фонд е обезпокоен от нивото на дълговото натоварване на Китай.

Според данните на Банката за международни разплащания, съотношението между съвкупния дълг на Китай и брутния вътрешен продукт на страната се е увеличило от 180% през 2011 г. до 255,9% в края на първото полугодие на 2017-а.

Заедно с това, ръстът на производителността на труда се забавя, а качеството на активите на банковата система се влошава. Ръста на кредитирането превишава този на брутния вътрешен продукт. Всичко това създава рискове за финансовата стабилност на Китай, се посочва в доклад на МВФ (2017 China Financial Sector Stability Assessment).

Като цяло Фондът откроява три източника на напрежение във финансовата система на Китай. Те се създават в резултат от преориентирането на икономиката към нов модел на развитие и са потенциално способни рязко да влошат икономическа ситуация в страната.

Дългът на Китай може да достигне $46 трилиона до 2021 г.

Дългът на Китай може да достигне $46 трилиона до 2021 г.

И в момента задлъжнялостта е на твърде високи нива, смята S&P

Първият източник на напрежение в китайската финансовата МВФ свързва с политическия натиск върху банките. Държавата принуждава те да кредитират нежизнеспособни предприятия, което доведе до бързо натрупване на значителен размер високо рискови кредити.

Вторият такъв фактор е преминаването на рисково кредитиране от банковата система към по-малко регулирани сегменти на финансовата система в т.нар. сенчест банкинг.

Третият проблем МВФ вижда в държавните гаранции, които се използват излишно широко. Става дума за практики от спасяване на държавни предприятия, местни власти и физически лица от финансов банкрут до мерки за стабилизиране на пазарите за акции и облигации н периоди на волатилност.

Такъв подход, според експертите на Фонда, създава излишно небрежно отношение към съществуващите финансови рискове.

Сред другите основни проблеми, които по мнение на МВФ, Китай трябва да реши колкото се може по-бързо е сдържане на обезпокоителния ръст на корпоративната задлъжнялост. Както и необходимостта да се преструктурират огромните държавни предприятия и да се укрепи финансовата система с цел да се постигне по-малко изкривяване на икономическите показатели.

Заедно с всичко това МВФ високо оценява усилията на китайските ръководители и власти по отношение усъвършенстването на финансовата система и безопасност на страната.