Над 11,9 милиарда лева са постъпленията в Националната агенция за приходите (НАП) към 31 май 2022 година, което е с 1,1 млрд. лв., или 10,2% повече спрямо същия период на миналата година, сочат данните на НАП.

В края на май приходите за централния бюджет са над 6,7 млрд. лева, като данъкът върху доходите на физически лица е близо 1,8 млрд. лв., постъпилият корпоративен данък е 819 млн. лв., а приходите ДДС са над 3,4 млрд. лева.

Приходите от осигурителни вноски към 31 май надвишават 5,1 млрд. лв. в това число: над 3 млрд. лв. са за държавно обществено осигуряване (ДОО), 1,3 млрд. лв. са за здравноосигурителни вноски и 752,1 млн. лева - за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Най-висок е ръстът на постъпленията при корпоративен данък - 30% повече спрямо същия период на миналата година. Приходите от данък върху доходите на физическите лица се увеличават с близо 6%, а осигурителните вноски растат устойчиво с почти 11% на годишна база, уточняват от НАП.

"За поредна година наблюдаваме устойчив ръст на доброволното деклариране и плащане от страна на бизнеса и гражданите, което много ни радва. Отличните резултати се дължат както на положителната промяна в поведението на данъкоплатците и партньорския подход на НАП спрямо тях, така и на контролните механизми, които прилагаме", коментира изпълнителният директор на НАП Румен Спецов високият ръст на приходите.

НАП проверява над 2000 фирми за "залежала" стока, от кои браншове са

НАП проверява над 2000 фирми за "залежала" стока, от кои браншове са

При установени несъответствия ще започнат и ревизии