Национална агенция за приходите (НАП) ще възстанови максимално бързо почти 300 милиона лева данък добавена стойност (ДДС) на фирми, регистрирани като големи данъкоплатци в България - дружества големи инвеститори, производители на стоки, части и консумативи, основно за експорт, съобщиха от Агенцията.

През февруари тези фирми са осъществили сделки с държави-членки на ЕС и с трети страни, като са ги декларирали в НАП.

Това е възможно благодарение на специфичните подходи на приходната агенция за по-бързото обслужване на бизнеса, един от които е опростената процедура за възстановяване на ДДС.

Целта е в настоящата сложна обстановка, милиони левове максимално бързо да се връщат в стопанския оборот, за да не се затруднява икономическата дейност на предприятията. По този начин се генерират и нови приходи за бюджета на държавата и обслужването на важни социални и икономически сектори в нея, обясняват от НАП.

"За пореден месец дирекция "Големи данъкоплатци и осигурители" (ГДО) ще възстанови предсрочно ДДС на почти 90% от дружествата, които са го декларирали. На компании, които имат добра данъчна история, сумите се възстановяват почти веднага без проверки", коментира Георги Стефанов, директор на териториална дирекция ГДО.

НАП събра близо 4 млрд. лева просрочени задължения

НАП събра близо 4 млрд. лева просрочени задължения

След проведени срещи с териториални директори на НАП, близо 900 задължени лица са намалили дълга си към държавния бюджет с общо над 320 млн. лева