Близо 4 милиарда лева просрочени задължения са събрали публичните изпълнители на Националната агенция за приходите (НАП) през изминалата 2021 година. Това е с над 200 млн. лв. повече в сравнение с 2020 г., като се наблюдава ръст на събраните суми за погасяване както на задължения, възникнали през годината, така и за минали периоди, съобщават от НАП.

Наблюдава се и общо подобрение на събираемостта, тъй като близо 98% от всички новодекларирани за внасяне данъци и осигуровки през 2021 г. са били заплатени в рамките на годината.

Приходната агенция напомня за непогасени задължения чрез изпращането на електронни писма, в телефонни разговори или в лични срещи на представители на фирми с публични изпълнители на НАП. По този начин се стимулира доброволното погасяване на просрочени публични задължения и се разясняват възможностите за обезпечаване и плащане на дълговете при финансови затруднения, допълват от приходната агенция.

Данните на НАП сочат, че максимум в 3-месечен срок след като получат електронно уведомително съобщение или е проведен телефонен разговор, над 45% от лицата погасяват изцяло задълженията си, а общият размер на дълга им намалява с 68%. След проведени срещи с териториални директори на НАП, близо 900 задължени лица са намалили дълга си към държавния бюджет с общо над 320 млн. лв., а 157 от тях са погасили изцяло задълженията си на обща стойност 110 млн. лева.

По-високата събираемост се дължи на проактивната комуникация и партньорския подход, прилаган от НАП, включително и ранно уведомяване на задължените лица, които са пропуснали да платят в пълен размер публичните си дългове.

НАП проверява туристически фирми с помощи заради ковид мерките. Ето колко средства връщат

НАП проверява туристически фирми с помощи заради ковид мерките. Ето колко средства връщат

Получената от тях финансова помощ е на обща стойност близо 36 милиона лева