Приемаме водата за даденост. Тя пада от небето и - въпреки че е жизненоважна за нас - често смятаме, че тя не струва нищо. Колко пъти сте виждали пръскачки да работят в дъжда?

И все пак възможността за недостиг през следващите години може да направи питейната вода ценна. А това представлява възможност за инвеститорите, пише The New York Times.

Малка група от традиционни взаимни фондове вече инвестират с подобно очакване основно в компании, които се занимават с доставка, проба и изчистване на питейна вода. Тези компании ще растат през следващите години. "Недостигът на вода е световен феномен", смята Андреас М. Фрушки, мениджър на портфолио в AllianzGI Global Water Fund. "И този недостиг е най-ясно видим в регионите с най-висок растеж на населението", като Индия и Близкия изток.

Увеличението на населението, климатичните промени и замърсяването създават този недостиг. Организацията на обединените нации предвижда, че до 2030 г. половината от населението по света ще се изправи пред подобен проблем в различна степен. Годишни инвестиции от $200 милиарда са нужни за справяне с проблема, при средни $40-$45 милиарда през последните години.

В по-голямата част и от развития свят има нужда от огромни инвестиции, за да бъде подменена старата инфраструктура. Изследване показва, че в САЩ заради течове се губят по над 7 трилиона литра вода годишно.

35-те компании във фонда на AllianzGI предоставят продукти и услуги, които помагат за справяне с недостига и с проблемите на инфраструктурата, казва Фрушки. Фондът е създаден през 2008 г. и досега е носил средногодишна възвръщаемост от 9,83 процента за 10-те години до края на юни.