Националният осигурителен институт съобщи, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец юли 2018 г. е 878,70 лева.

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.08.2017 г. до 31.07.2018 г. е 861,52 лева.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец август 2018 г., съгласно чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.