Публично обсъждане на Бюджет 2007 на София ще се проведе в Столичната община.

Сборният бюджет на столицата за тази година е почти 615 млн. лв. Държавната отговорност е в размер над 162 млн. лв.

Според бюджета за образование са 147 млн. лв., за капиталови разходи - над 133 млн. лв., за здравеопазване - 28 млн. лв., за ремонт и поддържане на пътищата - 21 млн. лв.