Лихвите по депозитите и заемите ще намалеят през третото тримесечие на 2019 година, въпреки рекордно ниското ниво, на което вече се намират, а кредитирането ще продължи да расте с умерени темпове. Това се посочва в новото издание "Финансов сектор: оценки и очаквания", публикуван от Министерство на финансите (МФ).

В документа са посочени прогнозите на финансовите посредници у нас. Според техните очаквания лихвите по банковите влогове ще намалеят още и в трите валутни сегмента - в лева, евро и щатски долари.

Тенденцията на по-ниски лихви ще се запази и при кредитите и в трите валути, очакват експертите. В анализа се посочва, че прогнозата е в съответствие с оставащите ниски лихвени проценти по жилищните заеми, които се свиха допълнително през второто тримесечие на годината.

"Кредитът за частния сектор в икономиката ще продължава да нараства и през второто тримесечие на 2019 година, като очакванията са темпа му да бъде умерен", се казва в документа и се допълва:

"С относително по-висок темп спрямо оценката от предходната анкета се очаква да нарастват дългосрочните кредити и овърдрафтът на фирмите.".

Като водещи фактори за растежа на кредитирането експертите посочват благоприятната макроикономическа среда, включително ниските лихви, нарастващите доходи и понижаващото се равнище на безработицата.

Въпреки ниската доходност по банковите влогове, финансовите посредници очакват интересът към този тип продукти да продължи да се увеличава през следващите три месеца.

"В условията на нарастващ разполагаем доход и на недостатъчно инвестиционни алтернативи на банковите депозити, дори в среда на ниски лихвени проценти, склонността към спестяване се запазва висока", се казва още в документа.