Печалбата на банките в България е нараснала до 1,470 милиарда лева към края на ноември 2018 година при 1,088 милиарда лева за същия период на предходната година. Това показват последните данни на Българската народна банка (БНБ).

За същия период активите на финансовите институции за периода са се увеличили с 5,9 милиарда лева или с 6% до 103,7 милиарда лева.

Кредитите за домакинства и за нефинансови предприятия се увеличават съответно с 11,2% или с 2,2 милиарда лева и с 6,5% или с 2,1 милиарда лева.

Данните на БНБ сочат, че към края на миналия месец депозитите в банковата система се увеличават с 5,4 милиарда лева или с 6,5% до 89,1 милиарда лева, като всички видове депозити се увеличават. Тези на домакинствата са се увеличили с 396 милиона лева.

Средствата от домакинства и от нефинансови предприятия в края на ноември заемат съответно 58,9% и 28,3% от общите депозити.

През разглеждания период собствения капитал на банките в страната нараства с 32 милиона лева и в края на ноември е 12,6 милиарда лева.

"Ликвидният буфер и нетните изходящи ликвидни потоци в края на ноември са съответно 26,2 милиарда лева и 9,3 милиарда лева. Съотношението на двете величини - отношението на ликвидно покритие, е 282,3%", допълват от БНБ.