Международната рейтингова агенция S & P Global Ratings повиши кредитния рейтинг по дълговите задължения на Русия до инвестиционно ниво, като намали прогнозата за рейтинга на "стабилна". 

S&P повиши кредитния рейтинг по дълговите облигации на Руската федерация в националната валута от "ВВВ-" на "ВВВ",а в чуждестранна валута - от "BB +" до "BBB-". Перспективите за двата рейтинга бяха ревизирани от "положителни" на "стабилни". 

Краткосрочните рейтинги на Русия в чуждестранна и национална валута са увеличени от "B/A-3" до "А-3/A-2". 

Анализаторите от S&P Global Ratings отбелязаха, че причината за повишаване на кредитния рейтинг са действията на руските власти, които позволиха на "да се адаптира икономиката към понижаването на цените на суровините и международните санкции, понижавайки рисковете пред бюджета".

Според тях средносрочните рискове за влошаване на фискалната политика на Русия са понижени за сметка на привързаността към бюджетната дисциплина и обновената фискалната политика.

Сред аргументите си за покачване на рейтинга те посочват мерките на Централната банка на Русия, които, независимо от продължаващото разчистване на банковата система, позволиха да се запази финансовата стабилност на страната. А кредитирането на частния сектор се възстановява, което е сигнал за подобряване ефективността на монетарната политика.

S&P е втората от големите международни рейтингови агенции, която подобри оценката си за дълговите задължения на Русия до инвестиционното ниво. На 23 февруари агенция Fitch потвърди рейтинга по дългосрочните задължения на Русия в чуждестранни и национални валути на "BBB-" с "положителна" перспектива. 

Тези оценки повишат привлекателността на руските активи като цяло, и ще позволят привличането на нови капитали в руски еврооблигации за сметка на включването на руските ценни книжа във водещите облигационни индекси (например, в сводния индекс Bloomberg Barclays Global Aggregate Index).