Сделки за общо 721 846 лева с акции на производителя на птиче месо "Градус" АД белязаха първия ден на компанията като публично дружество. Ценните книжа завършиха деня с минимално поскъпване от 1,66% до 1,83 лева, като и през дневната търговия не паднаха под нивата на отваряне.

Стартът на търговията бе даден вчера от Ангел Ангелов и Георги Бабев, представители на компанията и Иван Такев - изпълнителен директор на БФБ. Регистрираните акции за търговия са 243 608 710 броя с номинална стойност 1 лев, които включват 45 217 420 броя, закупени от инвеститори по време на IPO-то на цена от 1.80 лева на акция. Борсовият код, под който се търгува емисията, е GR6. Мениджър на емисията е Първа финансова брокерска къща.

Кой купи най-много акции от "Градус"?

Кой купи най-много акции от "Градус"?

Едно физическо лице има над 500 хил. ценни книжа

"Радваме се, че успяхме да реализираме едно от най-големите IPO в България за последните години. Това ще даде енергия както на търговията с акции в страната, така и на инвестициите на компанията, от което ще спечелят и потребителите и акционерите на Градус", отбеляза Ангел Ангелов от Градус АД вчера.

Припомняме, че набраният капитал ще се използва за развитието на съществуващи и нови бизнес линии, свързани с производството на високомаржови хранителни продукти. Градус АД е една от най-големите компании за добив на месо в България и сред трите водещи производители на разплодни яйца в Европа. Компанията е на първо място в страната по производство на продукти от птиче месо с 35% пазарен дял.

"Градус" успя да привлече над 81 милиона лева от дебюта си на борсата

"Градус" успя да привлече над 81 милиона лева от дебюта си на борсата

Резултатът след втория ден на търговия на БФБ