Националният осигурителен институт (НОИ) получи уверение от Пенсионния фонд на Руската федерация (ПФРФ), че "изплащането на руските пенсии на територията на България е планирано в най-скоро време".

От своя страна НОИ поема ангажимент без никакво забавяне да преведе пенсиите на правоимащите лица, когато стане факт получаването на платежната ведомост за първото тримесечие на 2022 г. и на паричния превод по банкова сметка на НОИ.

Според споразумение от 2009 г., сумите се изплащат от НОИ и ПФРФ на лицата с местоживеене на територията на другата страна всяко тримесечие до 10-о число на последния месец от тримесечието.

От началото на март българската институция имаше затруднения в комуникацията с руския пенсионен фонд, но усилията на ангажираните администрации в НОИ доведоха до уверението на руската страна, че изплащането предстои в най-скоро време.

За четвъртото тримесечие на 2021 г. от ПФРФ бе изпратена платежна ведомост, в която са включени руските пенсии на 5465 лица за сумата от общо 872 827 евро, или 1 707 101 лева.

Нареждането на сумите на пенсиите се осъществява към Република България от руския пенсионен фонд в евро.

На Русия след инвазията в Украйна са наложени много сериозни финансови санкции, включително изключване от системата SWIFT и блокиране на близо половината от огромните златно-валутно резерви на страната, намиращи се в чужбина. Това затруднява разплащанията с чуждестранни контрагенти, особено в долари.

Какъв ще е животът в Русия с "лавината" от финансови санкции

Какъв ще е животът в Русия с "лавината" от финансови санкции

Има вероятност обменният курс на рублата да бъде фиксиран