Върху Русия се стовари "лавина" от финансови санкции, след като започна инвазията в Украйна. Финансисти от една от най-големите финансови компании в страната "Финам", анализираха какви могат да са очакванията на фирмите и обикновените руснаци при така стеклите се обстоятелства.

1) Има група руски банки, които не са изключени от кореспондентски сметки в чуждестранни банки и системата SWIFT. Колко са такива банки е неизвестно. Може да останат малко. По кореспондентските им сметки в чужбина се получават валутни приходи за износа на горива. 80% или дори 100% от тези приходи се продават на вътрешния валутен пазар (борса), за да се стабилизира рублата. Така Централната банка спестява "незамразените" си резерви.

2) Вносителите купуват чуждестранна валута на вътрешния пазар, за да плащат за внос, който все още не е забранен от санкциите. Това са преди всичко потребителски стоки, като оборудване, компоненти, но в пъти по-малко отпреди. Тези плащания за внос също минават през едни и същи банки, "неизключени" от чуждестранните финансови институции.

3) Банковата карта "Мир" "царува", Union Pay се въвежда активно. Visa и Mastercard прекратяват операциите си в Русия.

4) Обменният курс на рублата се формира на вътрешния валутен пазар (борса) главно поради продажбата на чуждестранна валута от износители и закупуването на чуждестранна валута за внос. Нерезиденти, трейдъри, техните "горещи" пари, спекулативен капитал от чужбина - всичко това изчезва. Курсът на рублата при равни други условия (геополитически риск) се стабилизира.

5) Зоната на несигурност е основно възможността за погасяването на външен публичен и корпоративен дълг в чуждестранна валута и лихвите върху него. Много голяма част от тези дългове са дългосрочни и средносрочни. Не е изключено и "замразяването" им - тотално или селективно.

6) Основната лихва на Централната банка на Русия се покачва. Следва рязко повишение на цените, последвано от покачване на номиналните доходи, придружено от опити на правителството да "замрази" цените.

Ще изпадне ли Русия в неплатежоспособност заради тежките финансови санкции

Ще изпадне ли Русия в неплатежоспособност заради тежките финансови санкции

Pycия е пета в cвeтa по размер на златно-валутните peзepви

7) Повишено търсене на налична валута по банкови курсове, различни от обменните курсове (ако е позволено). И голямото неизвестно е, дали ще продължи вносът на налична валута от Запада в Русия. Може би ще остане, защото САЩ и ЕС имат изгода от това.

8) Нарастващи ограничения върху използването на налична валута и валута по депозити - частични или дори доближаващи се до пълни (валутата трябва да бъде пазена). Колкото повече ограничения има, толкова по-малко ценна става тя за населението. Всичко това е по консервативна оценка, уточняват анализаторите.

9) Ниска капитализация на финансовите пазари. Делът на нерезидентите на фондовия пазар преди кризата беше 50%, в други сегменти на финансовия пазар имаше също много такива.

10) Ускоряване на намаляването на броя на малките и средни финансови институции, поради липса на финансова база, свиване на клиентската база и др. Съдбата на руските дъщерни дружества на най-големите чуждестранни банки е неизвестна. Те самите представляват системно важни за Русия банки и могат да напуснат Русия. Но може и да не го направят. Това е големият въпрос.

11) Очаква се ръст на нисколихвените заеми, нарастване на ограниченията върху обръщението на налична валута, разширяване на контрола върху банковите сметки и плащанията по тях (лимити по видове транзакции и т.н.). Има вероятност обменният курс на рублата да бъде фиксиран или да започне да се управлява стриктно административно в рамките на тесни валутни коридори (като в Китай). Всичко това обаче е прогноза, допълват от "Финам".

12) Под голям въпрос са поставени възможностите за: преводи по сметки на граждани в чужбина, износ на пари в чужбина, преводи на дивиденти, плащане на стоки и услуги в чужбина. Или всичко това ще "пресъхне", или ще бъде ограничено, с изключение може би на плащанията и касовия оборот в рамките на Евразийския икономически съюз, прогнозират финансистите.