Българските моряци, които са плащали данък върху доходите си извън страната, ще могат да го приспаднат от данъчните си задължения в България. Това е записано в указания на Изпълнителния директор на НАП, изпратени до териториалните дирекции на агенцията във Варна и Бургас.

Този механизъм може да се ползва в съответствие с действащите спогодби за избягване на двойното данъчно облагане, по които България е страна и Закона за облагане доходите на физическите лица.

За да приспаднат платения в чужбина данък, моряците трябва да представят пред НАП документи, удостоверяващи получения от тях доход. НАП няма да изисква от моряците документи,  с които те не биха могли да разполагат.

Ревизиите на моряци ще могат да бъдат спирани след представяне на писмена молба, когато ревизираното лице напуска страната за продължително плаване извън България, пише още в указанието.

Директорите на дирекциите на НАП във Варна и Бургас се срещнаха днес с представители на моряшките синдикати и организации, за да ги запознаят с указанието и новия механизъм, по който ще бъдат извършвани ревизиите, както и с възможността платените в чужбина данъци да бъдат приспаднати от задълженията в България.