Националният осигурителен институт съобщи, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец април 2016 г. е 772,76 лв.

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.05.2015 г. до 30.04.2016 г. е 740,85 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец май 2016 г., съгласно чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.