Международната рейтингова агенция S&P понижи дългосрочния суверенен кредитен рейтинг на Китай до "A+" със стабилна перспектива.

Преди това рейтингът на втората най-голяма икономика в света бе на ниво "AA-" с негативна прогноза. Краткосрочния рейтинг на страната бе понижен до степен "A-1".

"Продължителният период на силен кредитен растеж на Китай увеличи икономическите и финансовите рискове, се казва в съобщението на агенцията. "Въпреки че този ръст на кредитите е допринесъл за силния растеж на реалния БВП и по-високите цени на активите, ние вярваме, че до известна степен също е намаляла финансовата стабилност".

Стабилната прогноза анализаторите на S&P свързват с това, че Китай ще запази устойчивото си икономическо развитие в течение на следващите 3-4 години. Агенцията може да повиши рейтинга на Китай при значително забавяне на ръста на кредитирането в страната.

През май Moody's понижи кредитния рейтинг на Китай от степен "Aa3" до ниво "A1" и заедно с това промени прогнозата от "негативна" на "стабилна". Агенцията се аргументира с това, че устойчивостта на китайската икономика ще се влошава с ръста на дълга и забавянето на икономическия растеж.