150 млн. долара или равностойността на тази сума в евро ще предостави на страната ни Световната банка по първия заем за развитие на политиките (DPL-I).

Правителството одобри проекта на заемното споразумение и предложи на Народното събрание да даде съгласието си за водене на преговори.

Новата Стратегия за партньорство между България и Световната банка бе утвърдена от международната финансова институция през юни т. г. Тя предвижда на страната ни да бъдат предоставени 3 заема за развитие на политиките в подкрепа на планираните от правителството реформи.

Трите заема са с общ размер на кредитирането до равностойността в евро на 450 млн. долара. Те ще бъдат инструмент за подкрепа на средносрочните планове на правителството за политически и институционални реформи, както и за подпомагане на пълното интегриране на страната в Европейския съюз след 1 януари 2007 г.

Първият заем (DPL-I) ще бъде в подкрепа на платежния баланс. Целта е подпомагане на държавата през първите месеци от членството в Общността. DPL-I ще подпомогне приемането и прилагането на политики за подобряване на институционалната рамка на трудовия и социалния сектор за по-добро обвързване на техните политики със стандартите на ЕС.

Заемът ще подобри също ефективността на системите на здравеопазването, образованието и социалната защита с цел поддържането на фискално устойчива рамка на разходите и подобряване на достъпа до основни социални услуги.

Срокът за погасяване на заема е 17 години, а гратисният период е 5 години.