Българската "Телелинк Бизнес Сървисис" (част от TBS Group), ще предложи на Българската фондова борса нов пакет от до 875 000 броя съществуващи акции, представляващи до 7% от капитала на дружеството. Това ще стане между 8 и 15 юни тази година, като цената на предлагане започва от 13,50 лева за акция. При успешно реализиране на този трети подред транш продаващите акционери ще са пласирали 21% от планираните 30% от капитала на дружеството през БФБ.

За първото тримесечие на 2021 г. дружеството отчита 11% консолидиран ръст на приходите, 40% - на нетната печалба и 36% - на EBITDA спрямо аналогичния период на 2020 г. Основен принос за този ръст имат местните продажби в България и Северна Македония и технологичните групи Хибридни облачни решения и Модерно работно място, където компанията реализира най-големите си проекти за периода.

"Телелинк“ ще поддържа IT системите на БНБ срещу €1.1 млн.

"Телелинк“ ще поддържа IT системите на БНБ срещу €1.1 млн.

Групата работи с над 350 средни и големи компании

В стойностно изражение, консолидираните приходи за периода достигат 40,857 хил. лв., а нетната печалба и EBITDA - съответно 4,969 хил. лв. и 6,370 хил. лв. при подобряващи се коефициенти на рентабилност от съответно 12.2% и 15.6%.

TBS Group е завършила 2020-а година със 135,495 хил. лв., нетна печалба от 12,600 хил. лв. и нормализирана EBITDA от 17,390 хил. лв., постигайки съответни ръстове от 23%, 55% и 47% спрямо предходната 2019 г.

На 2 юни тази година ръководството на компанията ще представи подробно финансовите резултати за първото тримесечие на тази година.