30 финансови институции влизат и в тазгодишния списък на Съвета за финансова стабилност към Г20 със системно важните банки в света. Това означава, че нито една от тях не е изпаднала и нито една нова не е влязла в листата в сравнение с 2015 година.

Промяната е, че този път в най-горната категория се нареждат американските кредитори Citi и JPMorgan, а HSBC изпада от групата, става ясно от публикация на Reuters.

Тези две финансови институции ще бъдат задължени да държат допълнителен капитал до 2019 година, като тяхната задача е да гарантират поддържането на финансовата стабилност.

Изискването влезе в сила след световната финансова криза, когато членките на Г20 взеха решение най-големите банки в света, които могат да предизвикат срив на пазарите при криза с тях, да държат допълнителен капитал в зависимост от нивото на риск, което носят.

За тази година в първата категория финансови институции, които ще трябва да увеличат капитала си с 2,5% спрямо глобалните минимални изисквания, са Citi и JPMorgan. Ето и кои кредитори влизат в останалите групи според необходимостта да увеличат с 2, 1,5 или с 1% капитала си:

Снимка 263728

Източник: fsb.org