Централните банки по света са увеличили нетните си златните резерви с 39,8 тона злато през май, показват последните данни на World Gold Council, посочи финансистът Питър Шиф в блога си. Това е над средната стойност за предишните четири месеца, когато възлизаше на 35 тона месечно, а от началото на годината те са добавили общо 181 тона от благородния метал в трезорите си.

Интересното е, че въпреки кризата и прогнозираното нарастване на цената на златото, това количество е значително по-малко - с 31%, отколкото те закупуват през първите пет месеца на миналата година. Причината за това е фактът, че през последните две години придобиха рекордни количества от благородния метал.

Какво ни носи златодобивът в България и какво губим без него?

Какво ни носи златодобивът в България и какво губим без него?

Блокирането на инвестициите в отрасъла е пътят към бедността за много малки населени места

Само през миналата година те са увеличили запасите си с 650,3 тона, което е второто най-високо количество за последните 50 гони. Предишното беше поставено именно през 2018 г., когато са купили 656,2 тона. Това е второто най-голямо количество в историята изобщо, показват данните на World Gold Council, който се позовава на данни, събирани от Международния валутен фонд.

Основният двигател на търсенето през май е централната банка на Турция, която е закупила 36,8 тона, като по този начин нейните резерви достигнаха 561 тона на фона на срива на лирата до рекордни дъна през май. Прогнозите са, че покупателната способност на местната валута ще продължи да се свива и в обозримо бъдеще, а централната банка е продала доларови резерви на стойност 1,1 млрд. само през май.

На втора позиция е централната банка на Узбекистан, която през май е купила 6,8 тона злато, продължавайки силното си търсене от миналата година. Събирайки само покупките на Турция и Узбекистан, сумата надхвърля нетния резултат от 39,8 тона. Това се дължи на факта, че нетните резерви се формират като от общите покупки се извади продаденото от централните банки по света количество от благородния метал.

Русия за първи път печели повече от износ на злато, отколкото на газ

Русия за първи път печели повече от износ на злато, отколкото на газ

Най-голям купувач е Великобритания - около 29 тона от скъпоценния метал

През май Русия купува само половин тон, тъй като още през март централната банка на страната обяви план да преустанови покупките си на злато от началото на април. Това обаче няма как да се случи, тъй като износът на страната беше ударен от кризата.

През май единствената централна банка, която е продавала интензивно от метала, е централната банка на Монголия, която е понижила обема на златните си резерви с 3,3 тона. Колумбия е продала 900 кг. от благородния метал. Китайската народна банка не е обявявала динамиките по златните си резерви от почти година, но не е безпрецедентно тя да се оттегли в пълно мълчание, след което да обяви драстичен ръст на количествата благороден метал, които притежава.