Възможно ли е все още да се купи жилище с банков кредит? Това е въпросът, който си задават повечето хора, когато имат нужда от финансиране при покупка на имот. Независимо дали купувате жилище или искате да вземете известна сума от банката, залагайки собствен имот трябва да знаете, че това е напълно възможно, но при определени условия:

1.Трябва да имате самоучастие от минимум 20%, когато купувате жилище с кредит от банка и минмум 35%, когато целта на кредита е друга;

2.Трябва документално да докажете нетни семейни доходи, достатъчни да покриват месечната вноска по исканата сума. Кредити без официално доказани доходи вече не съществуват;

3.Трябва да имате чисто кредитно досие;

4.Най-добре е имотът, който купувате да има Разрешение за ползване (Акт16), защото повечето банки нямат да вземат за обезпечение имоти, които не са завършени. Ако пък сте решили да купувате панелно жилище, то имайте предвид, че самоучастието трябва да е минимум 40%, а банките, които отпускат ипотечни кредити за панелни жилища не са много;

5.Имайте предвид, че лихвите на пазара са от 8% до 13,5% за кредити в евро. За да сте сигурни, че сте си осигурили най-конкурентната сделка, направете проучване на пазара, или се консултирайте с кредитен консултант.

Ако сте решили да теглите потребителски кредит, да вземете кредитна карта или да купите автомобил на лизинг, то пак ще трябва да докажете доходите си. Банката ще ви поиска копие от трудовия ви договор и служебна бележка попълнена от работотдателя с нетното ви възнаграждение за 6 месеца назад.

Ако работите на граждански договор, то ще трябва да покажете данъчна декларация за изминалата година и настоящия граждански договор. Доход можете да докажете и ако сте отдали имот под наем, стига да имате попълнена данъчна декларация и издължен данък върху получените суми от наем.

Ако имате собствен бизнес, към изброените по-горе възможности могат да се добавят и разпределените дивиденти от положителния финансов резултат на фирмата ви, но само ако същите отново са отразени в данъчната ви декларация и е платен данък върху дивидента.

Каква е популярността на кредитните продукти в България, може да се види от анкета публикувана в www.fincity.bg 14,51% имат ипотечен кредит. 30,83% ползват потребителски кредит. 9,07% имат овърдрафт, а 24,61% - кредитна карта. 11,14% изплащат лизинг. 9,84% не ползват нито един от изброените продукти.

Какви кредитни продукти използвате в момента?

Ипотечен кредит (14.51%)
 Потребителски кредит (30.83%)
 Овърдрафт (9.07%)
 Кредитна карта (24.61%)
 Лизинг (11.14%)
 Нито един от изброените (9.84%)

 Средният потребителски кредит за месец март 2009 година е 8100 лева, като най-желаните срокове отново са 5 и 10 години.

Водещите банкови оферти, според класацията на финансовия портал www.fincity.bg са на ОББ - стандартен потребителски кредит без поръчители в лева и Уникредит Булбанк потребителски кредит без поръчител, с превод на месечна вноска с намаляващи вноски над 5 години в евро.

В ипотечното кредитиране, при левовите кредити начело е Токуда Банк с ипотечен кредит „Токуда Авангард" с доказване на доходи. Водеща при евровите оферти е Алфа Банк „Ипотечен за покупка, строеж и довършителна дейност (с фиксирана лихва за 1 год.).

През този месец Уникредит Булбанк намали лихвите си по стандартен ипотечен кредит от 9,38% на 9,00% за срок от над 20 години.

SG Експресбанк има до края на април тази година промоционален продукт за потребителски кредит с лихва 9,99%, ако се превежда работната заплата със срок до 5 години. Извън промоционалния продукт има увеличение на лихвата от 14,75% на 15,45%. СИБанк намали лихвата си по ипотечен кредит за покупка в евро от 8,60% на 8,25%. 

MKB Unionbank увеличи лихвата си по кредит за покупка на имот стандарт - „Домът" от 8,95% на 11,95% за първата година. След първата година лихвеният процент се формира от стойността на 6 месечен EURIBOR + надбавка, но не по-малко от лихвения процент за първата година.