Финансовият министър Владислав Горанов заяви, че ще предложи на правителството да увеличи капитала на Българска банка за развитие с 500 млн. лева, които да бъдат използвани за подкрепа на бизнеса пострадал от коронавируса. "Тези средства ще бъдат използвани по две направления. Първото е ББР да предоставя на банките портфейлни гаранции, които да им позволят да предоставят по-гъвкави условия за фирмени кредити. Разбира се, всеки случай ще се решава индивидуално. Второто направление, по което все още дискутираме дали да се осъществява през банката или през нейното дъщерно дружество за дялови инвестиции, е за участие с опция за обратно изкупуване в капитала на фирмите, които имат нужда от такова финансиране. Това е реална финансова подкрепа, тъй участието в капитала е безлихвено", обясни Горанов.

Към края на 2019-а собственият капитал на ББР е 796.33 млн. лева и с увеличението ще надхвърли 1296.33 млн. лева. При този капитал и при прилагането на сегашните национални изисквания за капиталова адекватност банката може да предостави преки заеми гаранции по кредити в размер над 8 млрд. лева. Към края на 2020-а общия размер само на кредитния й портфейл е 1.78 млрд. лева. Други 468 млн. лева ББР е предоставила като финансиране на банки и други финансови институции. Така, че потенциалът й за действие е значителен.

Вероятно гаранциите, за които Владислав Горанов говори, също ще се предоставят през едно от дъщерните дружества на банката - Национален гаранционен фонд. Според данни, публикувани на интернет страницата на групата на ББР, националният фонд е предоставил гаранции за 896.6 млн.лева по 8200 кредита, на обща стойност 1.8 млрд. лева. Обикновено тези гаранции покриват до 50% от риска на банката по определен кредит, но с новата капиталова подкрепа, която ББР ще получи от държавата, това покритие може да бъде увеличено.

Що се отнася до инвестирането в дялов капитал, тази дейност ББР извършва през Фонд за капиталови инвестиции. По принцип той е замислен като финасов инструмент подкрепящ иновативни компании, но предвид настоящата ситуация явно ще трябва да разшири профила си. Важно е да се знае, че макар и безлихвено една инвестиция в капитала не е безвъзмездна. Не случайно финансовия министър подчерта, че тя ще се прави с опция за обратно изкупуване. С други думи частните собственици, в чийто капитал банката или фонда й инвестират ще трябва да се ангажират, че след определен период от време ще изкупят дела й. И обикновено това става по цена, чието формиране е договорно определено. Така че не се заблуждавайте. Инвестицията е безлихвена, но не и безплатна. И това е правилно.