Фискалният резерв е посрещнал Коледа предпразнично поопразнен. Според данните на БНБ на 23 декември 2020-а в него е имало около 8.95 млрд. лева, а месец преди това, на 20 ноември, сумата е била около 12.25 млрд. лева. Излиза, че само за месец правителството е успяло да изяде 3.3 млрд. лева от парите, които натрупа, в това число и благодарение на дълга за 5 млрд. лева, емитиран на международните капиталови пазари в края на септември. Слава богу не е похарчило всички взети назаем пари. Поне засега.

На пръв поглед въпросният разход от 3.3 млрд. лева не е неочакван. Напротив, той е напълно в рамките на установената от 2008-а година насам традиция натрупаните през цялата година бюджетни спестявания ударно да се харчат. И сумата от 3.3 млрд. лева не е рекордна. Миналото познава и по-големи декемврийски харчове. Разликата ем че въпросните милиардни разплащания ставаха в години, когато имаше бюджетен излишък и не се вземаха големи външни кредити. Сега ситуацията е коренно различна. Имаме сериозен дефицит от 3.6 млрд. лева, който макар, според Министерството на финансите, да е доста под планирания в актуализирания бюджет, е стряскащ. Да, причина за този дефицит има. И тя, както отбелязва финансовото ведомство, е икономическата криза, сериозно катализирана от пандемията COVID -19. Изразходването на тези 3.3 млрд. лева се оправдава именно с мерките срещу тази криза.

"Преките фискални стимули през 2020 г. по линия на националния бюджет, включващи социално-икономическите мерки за борба с негативните последствия от пандемията и средствата и ресурсите за звената на първа линия, са в общ размер на около 2,8 млрд. лева. Те са подсилени и допълнени и от пренасочените ресурси по линия на програмите и фондовете на ЕС за програми и мерки, свързани с борбата с пандемията от COVID-19, в размер на около 0,8 млрд. лв. или общият ресурс е в размер на 3,6 млрд. лв., което представлява 3 на сто от прогнозния БВП", пише в съобщението на министерството на финансите.

И какво излиза? Пандемията вилнее у нас от март, а големите пари, които уж са за справяне с последствията от нея, се харчат не през май, не през юни, не дори и през септември, когато потърпевшите имаха най-голяма нужда от тях, а през декември. Подобна политика изглежда меко казано странна и най-простото обяснение е, че огромната част от въпросните милиарди са отишли за финансиране на инициативи, които нямат пряка и дори косвена връзка с кризата. Казано по друг начин, за въпросните цели е можело въобще да не се харчат стотици милиони и милиарди дългови средства, които после ще се плащат със събраните данъци или с нов дълг, а най-вероятно и с двете.

Дебатът по тази тема може да бъде безкраен. И именно, за да няма спекулации по нея, правителството трябва да направи нещо много просто. Да опише детайлно всяка една мярка, по която през декември 2020-а е похарчило някаква част от тези 3.3 млрд. лева от фискалния резерв. Тогава ще видим колко от тези пари наистина са отишли за справяне с COVID-19 и колко за други цели. И да е ясно, парите за увеличаване на пенсиите и на заплатите на държавните служители не са анти-COVID мярка, защото доходите на тези хора не пострадаха заради пандемията.