Минималната работна заплата да се запази на ниво от 710 лева до 2025-та година, предвижда проектът на новата средносрочна бюджетна прогноза, изготвен от Министерството на финансите. Минималното месечно възнаграждение беше увеличено на 710 лева от 1 април. Още в началото на годината от синдикатите предложиха при актуализацията на бюджета в средата на годината, минималната заплата да нарасне до 760 лева.

В проекта сега обаче не се предвижда нарастване на размера на минималната работна заплата чак до 2025 година, независимо от нарастващата инфлация.

Очаква се през 2022 година растежът на брутния вътрешен продукт на България да се забави до 2,6%.

В проекта на прогнозата се предвижда по-нисък темп при годишния ръст на пенсиите - от 1 юли 2023-та година той ще бъде 9,1%, а през следващите години индексацията ще бъде съответно с 6,9% и с 5,4%.

В доклада си вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев отбелязва, че през периода 2023-2025 г. се наблюдава запазване на тенденцията на увеличение на държавния дълг, като прогнозата е към края на 2025 г. той да достигне 54,2 млрд. лева.

Съотношението на държавния дълг към брутния вътрешен продукт (БВП) се очаква да продължи да нараства до ниво от 26,4% през 2023 г., 28% през 2024 г. и 29,5% към края на 2025 г., пише още в проекта на новата средносрочна бюджетна прогноза.

Проектобюджетът за 2022 година: Минимална заплата 710 лева, осигурителен доход до 3400 лева

Проектобюджетът за 2022 година: Минимална заплата 710 лева, осигурителен доход до 3400 лева

Ако бъде приета, новата финансова рамка влиза в сила от 1 април