Една от основните спирачки пред широкото възприемане на биткойн е, че, макар средностатистическият човек да е относително отворен към идеята, че фиатните пари не са идеални, той все пак не вижда голяма разлика между тях и криптовалутите, пише Конър Мортел.

Всъщност разликата между тях се вижда и от много брилянтни мислители като Питър Шиф и Илън Мъск. Разпространеното объркване на фиатните пари и криптовалутите идва от две неразбирания: не е ясно какво точно са фиатните пари и непознаване на закона за субективната стойност.

Ако се обърнем към "Теорията на парите и кредита" на Лудвиг фон Мизес, ние ще открием, че на публиката ѝ липсва именно неговата дефиниция за фиатните пари, започваща с това, че "можем да дадем името фиатни пари на пари, които имат специален правен статус."

Важно е да се отбележи, че Мизес не просто посочва, че те не са стокови пари или кредитни пари, нито са, както коментарите по-горе допускат, пари без реална стойност. Те са пари "със специален правен статус". Биткойн и другите криптовалути нямат подобен статус.

Всъщност криптовалутите страдат от същите пречки като стоковите пари - липсата на правен статус спира хората да ги използват за плащане на данъци. Затова криптовалутите се конкурират срещу изкуствено завишеното търсене на фиатните пари. Биткойн няма никакви правни привилегии и затова според това определение не е фиатна валута.

Но мнозина издигат въпроса, че биткойн и другите криптовалути, точно както фиатните пари, които познаваме, не са обезпечени от нищо стойностно като златото. Но това изкривява понятието за стойност. Нищо няма "обективна стойност", даже и златото, въпреки че то е изключително успешна форма на пари през човешката история. Ако отново се обърнем към "Теорията на парите и кредита":

"[а]ко обективната разменна стойност на парите трябва винаги да е свързана с предварително зададената обменна стойност между парите и другите икономически стоки (тъй като иначе индивидите няма да са в позиция да оценят стойността на парите), следва, че един предмет не може да се използва като пари, освен ако в момента когато неговата употреба като такива започне, той вече не разполага с обективна разменна стойност, базираща се на някаква друга употреба."

Това правило е останало в историята като регресионната теорема на Мизес. През годините златото е изпълнявало този критерий, тъй като още преди то да се превърне в пари е имало позната на пазарите стойност. Освен това златото изпълнява изискванията за вторичните функции на парите, тъй като чрез него могат да се осъществяват кредитни транзакции, да се извършва транзакция на стойността във времето и пространството и да действа като разменно средство. Икономисти като Шиф брилянтно демонстрират, че златото е напълно подходяща стока, която да служи като пари.

Подобно твърдение обаче не означава, че златото има "реална стойност". "Съвременната теория на стойността има различна отправна точка. Тя разглежда стойността като значението, което индивидите, който иска да потребява или да използва по друг начин различни стоки за най-добрите според него цели, придават на отделни стокови единици", пише Мизес.

Не ние като икономисти, а като потребители и предприемачи можем да определим кои форми са най-добри. Златото не прави изключение от правилото, нито пък криптовалутите. Към настоящия момент и двете се оценяват на пазара от преценката на хората. За някои те имат огромна стойност. За мнозина - нямат. Но да се разглеждат като притежаващи "реална стойност" означава, че те имат по-голяма стойност от тази, която индивидите смятат във всеки един момент.

Според някой биткойн и другите криптовалути са просто стоки, които се разменят като такива и се оценяват субективно, но са поели по пътя към превръщането си в пари. Но това не означава, че златото има "реална стойност", докато криптовалутите нямат.

Джордж Селджин твърди, че криптовалутите всъщност са изцяло нов вид пари, който той нарича "синтетични стокови пари". Но каквито и да са те, можем да кажем с висока степен на увереност, че нямат специален правен статус и, тъй като няма подобно нещо като "реална стойност" на парите или на каквото и да е друго, криптовалутите не са фиатни пари.