Докато пазарите гледат с големи очаквания решенията, които ще бъдат взети по време на срещата на управителния борд на Европейската централна банка (ЕЦБ) в четвъртък, доклад, публикуван от Goldman Sachs, посочва, че някои ходове на ръководената от Марио Драги институция може да заплашат стабилността в банковия сектор в еврозоната.

В документа се уточнява, че през последните пет години, в които ЕЦБ наложи отрицателни основни лихвени проценти, търговските банки във валутния съюз са платили общо 23 млрд. евро на централната банка под формата на лихви върху притежаваните от тях депозити. Според анализаторите допълнителното понижаване на основните лихвени проценти може да доведе до увеличаване на загубите за финансовите институции в еврозоната, като до момента най-ощетени от отрицателните лихви са германските банки, които са изплатили общо 7,4 млрд. евро, следвани от френските (5,6 млрд. евро) и банките от Бенелюкс (5,4 млрд. евро).

Еврото се вдига в очакване решенията на ЕЦБ

Еврото се вдига в очакване решенията на ЕЦБ

Доларът възвръща позиции спрямо японската йена

Според доклада се очаква ЕЦБ да понижи основните лихвени проценти с допълнителни 20 базисни пункта в четвъртък. При този сценарий от Goldman Sachs очакват централната банка да закупува допълнително количество корпоративни ценни книжа на бизнесите в еврозоната на стойност 5 млрд. евро месечно и допълнителен правителствен дълг в размер на 25 млрд. евро през следващите девет месеца.

Другите два възможни варианта, разглеждани от анализаторите, са с понижение на основните лихвени проценти с 10 базисни пункта (при който се очаква ЕЦБ да увеличи закупуването само на корпоративни облигации с 5 млрд. евро на месец) и с 40 базисни пункта (при който фирмените дългови инструменти ще са със същата стойност, но разходите на банката за правителствен дълг се предполага, че ще възлизат на 75 млрд. евро на месец).

"Допълнителното понижаване на основните лихвени проценти са много неудобна перспектива за банковия сектор", се посочва в доклада, защото, при най-вероятния според Goldman Sachs вариант на понижение на основните лихвени проценти с 20 базисни пункта, печалбите на 32-те анализирани банки ще спаднат с общо 5,6 млрд. евро. А ако ЕЦБ понижи лихвите с 30 базисни пункта, печалбите на финансовите институции ще бъдат орязани с 8,3 млрд. евро.

Кристин Лагард готова да продължи политиката на ниски лихви като шеф на ЕЦБ

Кристин Лагард готова да продължи политиката на ниски лихви като шеф на ЕЦБ

Наследникът на Марио Драги вероятно дори ще доразвие тази линия

Нещо повече, това свиване на лихвите ще доведе до спад на приходите от акциите на финансовите институции в еврозоната, като при 19 от банките се очаква те се понижат с повече от 10%, а при други 9 - с повече от 20%. Авторите на документа припомнят, че от септември 2018 г. насам индексът на цените на банковите акции STOXX SX7E вече изгуби почти една пета от стойността си. Същевременно финансовите институции понижиха очакванията си за нетните приходи от лихви с 4% за следващата година.

За да се минимизира ударът върху печалбите и акциите на банките в еврозоната, от Goldman Sachs предлагат въвеждане на системи на различни равнища на облагане на депозитите с отрицателни лихви. В единия възможен вариант част от размерите на депозитите е необлагаема, а в друг се облага само размера на депозитите, надвишаващ минималните необходими резерви, които са различни в отделните страни. Според икономистите допълнителното понижаване на основните лихвени проценти, което не е съпроводено с подобна мярка, би могло да доведе до излизане на някои банки на брейк-ивън или дори до натрупване на загуби.