Щом четете този текст, вие вероятно буквално гледате към бъдещето.

Наличен в повечето LED екрани, както и в LED крушките, е металът галий. И макар да не е толкова познат колкото силиция, той започва да става все по-популярен от последния в редица продукти — от антени, през зарядни и други преобразуващи устройства, попадащи под определението "силова електроника", пише The Wall Street Journal.

Галият дава възможност за разработването на редица нови технологии — от бързо зареждане на телефони до по-леки електромобили и по-ефикасни центрове за данни, благодарение на които използваме различни интернет услуги и приложения.

Галият е вторичен продукт от добива на алуминий. Той има толкова ниска температура на топене, че се превръща в сребърно-бяла течност, ако го хванете в ръка. Сам по себе си, той не е особено полезен. Но в комбинация с азот се превръща в твърд кристал с ценни свойства. Използва се и в лазените сензори, които са нужни за автономно шофиране; антените, които ни носят бърза мобилна връзка, и, все по-често, в нужните за възобновяемата енергия технологии.

Най-вече възможностите, които галиевият нитрид ни дава, се случват в силовата електроника. Днес можем да купим малки USB-C зарядни, които могат да зареждат лаптоп, телефон и таблет едновременно, въпреки че не са по-големи от далеч по-малко мощните версии, които с години идваха в кутиите на новите ни джаджи.

Силовата електроника, която включва преобразуването на електрическа енергия от един волтаж в друг, е ключов и за електромобилите. Свойствата на галиевия нитрид дават възможност електромобилите да изминават по-дълго разстояние с наличната електроенергия. Те помагат за извличането и на повече електроенергия от източниците на възобновяема енергия като соларни панели. Дори и малкия ръст в ефикаността носи големи ползи, когато се приложи в мащаб.

Използването на материала в процесорите в центровете за данни носи по-малко употребена електроенергия — и по-малки сметки.

Не толкова отдавна галиевият нитрид бе само лабораторен експеримент, но от около 2000 г. насам Пентагона засили интереса си и наля средства в опити. Днес той се използва и за военна употреба, включително при ракетните установки или технология за заглушаване на радари.

За разлика от силиция, галиевият нитрид може да се справи със значително количество електричество. Освен това може да работи при далеч по-висои честоти, което пък позволява на зарядните да станат по-малки, но все пак да пренасят повече ток към телефона ни.