297 хил. без ДДС е предложената цена на фирма „Видеомакс АBC" OOД за изграждането на защитена локална мрежа за системата "единен фиш" на 11-те сухопътни ГКПП-та на външните за ЕС български граници.

За тази цена фирмата предлага прилагането на технологията „точка към много точки", като използва високотехнологично оборудване.

Решението на фирма „Видеомакс АBC" OOД ще осигури висока надеждност и най-вече сериозна защита срещу злонамерени посегателства като хакерски атаки, прехващане на информация и др., смятат от МДААР.

Припомняме, че фирмата беше единствената, която подаде документи за участие в обявената от МДААР процедура „Надграждане на съществуващи звена за административно обслужване, работещи на принципа „едно гише", чрез интегрирано предоставяне на услуги от няколко администрации".

Въпреки липсата на конкуренция, след индивидуалното оценяване по критериите за участие в процедурата, комисията класира фирма „Видеомакс АBC" OOД с максимален брой точки (100 точки).