В България 62,8% от домакинствата или 58,1% от населението има достъп до интернет и използва активно онлайн мрежата всеки ден или поне веднъж седмично. Почти всички потребители обаче ползват интернет за сърфиране в социалните мрежи и електронна търговия, но нивото на информационна грамотност е доста ниско, показва изследване на Националния статистически институт (НСИ).

Докато 95,3% от онлайн потребителите в страната са активни във Facebook, Twitter и Google+, а 81,4% четат онлайн вестници, новини и списания, то едва половината от тях имат елементарни е-умения. Данните сочат, че 38,5% от лицата умеят да копират или преместват файлове или папки, а 25,7% могат да работят със софтуер за обработка на текст, като Word на Microsoft, например.

Почти равни са относителните дялове на българските интернет потребители, които могат да инсталират софтуер или приложения (14,4%), да изготвят презентации (14%) или използват софтуер за електронни таблици (14,1%). Едва 1% от тях се справят с писането на програмен код на език за програмиране.

Страната ни не изостава от световните тенденции, като и в България най-предпочитаното устройство за достъп до интернет в домашни условия е смартфонът, на който разчитат 70,4% от активните потребители.

Надали би било изненадващо за някого, че най-активни в дигиталната мрежа са младежите на възраст между 16 и 24 години, като 87,2% от тях използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично. От друга страна само 12,9% от българите на възраст между 65 и 74 години сърфират в мрежата редовно.

Изчисленията на НСИ сочат още, че мъжете са по-активни в сравнение с жените, но разликата е съвсем малка - съответно 58,5 и 57,8%.

Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование - докато 86,6% от лицата с висше образование редовно са в глобалната мрежа, то едва 28,5% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя, посочват от института.

И въпреки че онлайн търговията става все по-популярна у нас, през 2016 година 16,6% от потребителите ползват редовно услугите на електронните магазини, като те са най-популярни сред хората на възраст 16 - 24 и 25 - 34 години.