"Хюлет-Пакард България" не е успяла да усвои държавната помощ за обучение на персонала в размер на 2.4 млн. лева, която правителството осигури на компанията в края на миналата година.

Представители на Българската агенция за инвестиции (БАИ) съобщиха, че технологичната компания не е представила навреме своите документи за направените разходи за обучение на 400-те служители, на чиято база беше определена финансовата подкрепа, съобщава в. Дневник.

Средствата, които трябваше да финансират част от разходите за обучение на лицата, наети за реализацията на "Глобъл Деливъри България Сентър" на "Хюлет Пакард", са върнати обратно в бюджета за изтеклата година.

Припомянме, че през миналата година "Хюлет-Пакард" избра България за реализирането на инвестиционния си проект, който предвижда изграждането на високотехнологичен център "Глобъл Деливъри България Сентър" в София, в който да се обслужват и поддържат софтуерните и хардуерните продукти на компанията за клиентите й в Западна Европа.