IBM предлага финансиране на свои клиенти в областта на IT това станя ясно на проведения семинар  "ИКТ решения за подпомагане в конкурентоспособността на МСП в условия на криза".

Специални гости на семинара бяха Евгени Ангелов - Зам. министър на икономиката, Томас Холцбауер - Ръководител среден бизнес за Централна и Източна Европа IBM, Марияна Велкова - Изпълнителен директор ИАНМСП и г-н Александър Раков(на снимката) - Генерален директор, IBM България.

Темите, които се обсъждаха дадоха възможност на участниците да се запознаят с най-добрите практики за управление на малък и среден бизнес, които предлагат от IBM. Внимание се отдели на възможностите, които се предоставят за финансиране по Оперативна програма "Конкурентоспособност".

По повод семинара г-жа Марияна Велкова, изпълнителен директор на ИАНМСП сподели: "Оцеляването на фирмите и повишаването на тяхната конкурентоспособност за по-бързото излизане от кризата е основен приоритет на правителството. Големи надежди в това отношение ние възлагаме на финансовата подкрепа на малките и средните предприятия чрез гарантовите схеми по Оперативната програма "Конкурентоспособност". Те са насочени към технологичното обновяване на българските предприятия, тъй като само фирмите, които успеят да модернизират производството си, ще оцелеят на пазара. В това отношение един от най-важните двигатели са информационните технологии. Имено чрез тях ще се създадат условия за повече иновативност в предприятията и за по-бърз растеж на икономиката."

Във връзка с глобалната криза IBM предлага финансиране на свои клиенти в областта на информационните технологии.

"Малкият и среден бизнес е един от основните приоритети на IBM България. Ние имаме специално разработени решения за този сегмент, които целят да подкрепят предприемачеството и създаването на нови работни места. Представяме широко портфолио от предложения, създадени да подпомогнат малките и средни предприятия да трансформират бизнеса си и да станат по-конкурентноспособни" , сподели г-н Александър Раков, Генерален директор, IBM България. "Ние целим да работим заедно с клиента, за да решим неговите най-сложни бизнес проблеми" добави още той.

IBM засилва своята дългогодишна отдаденост към средния бизнес с решения, специално създадени за него, които дават обещание за една наистина Smart Planet в този изключително значим пазар. В частност, тези предложения са адресирани към компаниите, които имат малки IT отдели, ограничени вътрешни възможности за интеграционни проекти, фокусирани върху оперативни проблеми и решения. IBM се стремят да предоставят ефективни решения, предназначени бързо да решат задачите поставени пред бизнеса, а именно близост с клиентите, управление на инвестициите, гъвкавост и ефективност на процесите, сигурна, надеждна инфраструктура и бърза реализация.