От тази седмица (9 май 2022 г.) услугата за смяна на адресната регистрация е напълно дигитализирана за всички 24 райони на Столична община. София започна пилотното поетапно въвеждането за смяна адресна регистрация първоначално в четири райони, като част от програмата за въвеждане на нови технологии и развитие на дигитализацията в предоставяните услуги за гражданите и бизнеса, съобщават от Столична община.

Смяната на адресна регистрация вече отнема около 10 минути и изисква "облачен" електронен подпис, предоставян от някои компании, одобрени от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), коментира зам.-кметът по дигитализацията на Столична община Генчо Керезов.

По думите му, "за да бъде още по-лесно, са необходими и законови промени, защото така ще отпадне изискването за снимка, сканирано копие на нотариален акт, декларация за съгласие. С оптимизацията на законодателната рамка множество процеси по услуги, предоставяни от общината за гражданите, ще се случват още по-бързо и ефективно", каза Керезов.

Сменяме адресна регистрация онлайн в четири столични общини

Сменяме адресна регистрация онлайн в четири столични общини

Вече няма да е необходимо да се чака на гишета за посочената услуга

В рамките на няколко месеца всеки четвърти гражданин, който е използвал тази услуга, въведена пилотно в някои райони, го е направил електронно през портала. Така, направените досега електронни заявки през новата система са няколко пъти повече, отколкото тези в цялата община за последните 6 години.

"Голямото предизвикателство пред Столична община е, през следващите години да се свържат всички електронни услуги, които предлага общината, в една обща рамка", каза още зам.-кметът по дигитализацията. Всичко това е заложено в Стратегията за дигитална трансформация на София, която е приета през 2020 г. и има 7-годишен хоризонт.