Над два милиарда евро или близо 10 на сто от брутния вътрешен продукт на България през 2005 г. се формира от информационните и комуникационни технологии с превес на сектора телекомуникации.

Това съобщи пред журналисти членът на управителния съвет на "Българския ИКТ клъстер" Георги Брашнаров, по повод състоялата се днес кръгла маса за информационни и комуникационни технологии "От познание към конкурентноспособност и растеж".

Очаква ИКТ сектора да достигне до 2,4 милиарда евро през 2007 г.

Основните проблеми в бранша са постоянно променящото се законодателство, недостатъчната квалификация на служителите, заради което често пъти администрацията не е подготвена да разбере бизнес-модели, различни от стандартните за страната, коментира Петър Статев, председател на УС на "Българския ИКТ клъстер".